Wijziging Besluit Mer - Wet windenergie op zee

Op 30 juni 2015 is het Besluit milieueffectrapportage aangepast (zie Staatsblad 2015, nr. 263.). Deze aanpassing voegt het kavelbesluit toe aan de typen besluiten waarvoor mer-beoordelingsplicht geldt.

De Wet windenergie op zee voorziet in een uitgiftestelsel voor windturbineparken op zee. Daarvoor introduceert de wet een nieuw instrument: het kavelbesluit. In het kavelbesluit vindt een omgevingsrechtelijke afweging plaats voor het bereiken en exploiteren van een windturbinepark. Dit geldt voor het in dat besluit aangewezen kavel.

In het Besluit milieueffectrapportage staat dat voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark een mer-beoordelingsplicht geldt. Deze geldt voor besluiten die in de bijlage van Besluit m.e.r. staan.

Het kavelbesluit vervangt de watervergunning en eventuele andere omgevingsrechtelijke vergunningen. Het 'kavelbesluit' is daarom in de bijlage van Besluit m.e.r. toegevoegd (kolom 4 van cat. D 22.2).