Participatie Beperkte Procedure

Beperkte m.e.r.-procedure - niet automatisch beperkte participatie!

De beperkte m.e.r.-procedure is van toepassing op bepaalde projecten die een vergunning vereisen in het kader van de Wet milieubeheer, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Waterwet of Ontgrondingenwet. In deze vergunningen kunnen zaken worden vastgelegd die gevoelig liggen in de projectomgeving, zoals milieuhinder, risico's voor externe veiligheid en ruimtelijke veranderingen. Een beperkte procedure betekent beslist niet automatisch dat er steevast sprake is van beperkte belangen! Het advies is dan ook om de mate van participatie op basis van inhoudelijke afwegingen en draagvlak voor de activiteit te bepalen, en niet op basis van het type procedure (beperkt of uitgebreid).

Onderwerpen in deze module

Deze module laat zien welke keuzemogelijkheden er zijn bij publieksparticipatie. Voor een deel gaat het daarbij om meer principiële kwesties, bijvoorbeeld de keuze tussen een meer passieve en een meer actieve benadering. Maar het gaat ook om meer praktische zaken, zoals een keuze uit de vele werkvormen die in de praktijk worden toegepast.  Hieronder staan de onderwerpen waar meer informatie over te vinden is. U kunt natuurlijk ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen op een rij.