Regie: de belangrijkste aanbevelingen op een rij

In de verschillende onderdelen van deze module zijn aanbevelingen opgenomen over het regisseren van de inhoudelijke, procedurele en procesmatige afstemming van de m.e.r.-procedure en de moederprocedure. De belangrijkste aanbevelingen zijn de volgende:

  • M.e.r. vroeg starten en parallel aan ontwerpproces laten lopen . De meerwaarde van m.e.r. kan het best worden benut door zo vroeg als mogelijk met m.e.r. te starten en m.e.r. en vergunningprocedure zo veel mogelijk en zo dicht als mogelijk parallel te laten oplopen. Bij zo'n benadering kan m.e.r. als ontwerpinstrument benut worden: er ontstaat wisselwerking tussen m.e.r. (milieubeoordeling) en vergunning (ontwerp/inrichting). Op deze wijze kunnen milieudilemma's vroegtijdig in beeld worden gebracht en milieukansen worden verzilverd.
  • Getrapte m.e.r.Het komt voor dat er voor de realisatie van een bepaalde activiteit achtereenvolgens meerdere m.e.r.-procedures en besluiten noodzakelijk zijn. Maak daarbij zo efficiënt als mogelijk gebruik van voorafgaande MER'en of anticipeer bij het opstellen van een MER qua reikwijdte & detailniveau op een daarop volgend MER.
  • Afstemming op en met andere toetsen.Veel projecten moeten aan verschillende toetsen worden onderworpen. Een m.e.r. is een uitstekend instrument om daarin ordening aan te brengen door het MER op de vereisten toe te snijden van deze aanpalende toetsingsprocedures. Daarmee biedt het MER een uitstekend platform voor het stroomlijnen van procedures en het inzichtelijk maken welke milieu-informatie en overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan het uiteindelijke plan of besluit.