Kenmerken en maatregelen bij m.e.r.-beoordeling

Kenmerken en maatregelen kunnen als voorschrift aan het besluit worden opgenomen. Daarvoor worden de volgende procedurele stappen doorlopen.

Mededeling

De initiatiefnemer van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit geeft in de mededeling informatie over:

  • Kenmerken van de activiteit die aanzienlijke negatieve milieueffecten vermijden of;
  • Maatregelen die aanzienlijke negatieve milieueffecten voorkomen.

Deze mogelijkheid staat beschreven in Artikel 7.16 lid 4 Wet milieubeheer.

m.e.r.-beoordelingsbeslissing

In de m.e.r.-beoordelingsbeslissing geeft het bevoegd gezag aan dat er geen m.e.r.-procedure nodig is. Daarin beschrijft het bevoegd gezag ook de voorgestelde kenmerken en maatregelen (Artikel 7.17 lid 4b Wet milieubeheer).

Voorschriften aan het besluit

De uitvoering van de maatregelen of toepassing van de kenmerken wordt als
voorschrift aan een besluit verbonden. Daardoor wordt het zeker dat ze uitgevoerd of toegepast worden.

Er wordt in ieder geval het volgende als voorschrift aan het besluit opgenomen (Artikel 7.20a Wet milieubeheer):

  • Een beschrijving van de kenmerken.
  • De verplichting tot het uitvoeren van bedoelde maatregelen.
  • Het tijdstip waarop die maatregelen uitgevoerd moeten zijn.