Begrippenlijst Besluit milieueffectrapportage

a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
q
r
s
t
u
v
x
y
z

Bestemmingsplan (art. 3.1) als plan (kolom 3) in Besluit m.e.r.