Beschikking en aanvraag niet langer per mail

De e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager bevat geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Mail is geen veilig medium en omdat Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket met het meesturen van bijlagen. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag of het versturen van een beschikking, bevat geen bijlagen meer. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's of beschikking downloaden in Omgevingsloket online.

Wat verandert er:

Email bij het indienen van een aanvraag naar aanvrager/gemachtigde

Bij het indienen van een aanvraag of melding  ontvangt de aanvrager of gemachtigde nu een  e-mail, met de PDF van de ingediende aanvraag.

Voorbeeld:

afbeelding email naar aanvrager

Wijziging

Vanaf release 2.15.2 wordt de PDF van de ingediende aanvraag niet meer meegestuurd in de e-mail.

De aanvrager/gemachtigde kan de PDF van de ingediende aanvraag downloaden in het Omgevingsloket.

De tekst in de e-mail wijzigt:

afbeelding email nieuw naar aanvragerE-mail bij het indienen van een aanvraag naar bevoegd gezag

Bij het indienen van een aanvraag of melding  door de aanvrager of gemachtigde ontvangt het bevoegd gezag nu een  e-mail (verzoek tot behandeling), met een  PDF van de ingediende aanvraag en een PDF van de publiceerbare aanvraag.

Voorbeeld:

email naar bevoegd gezag

Wijziging

De tekst in de e-mail wijzigt niet. Maar de e-mail bevat niet meer als bijlage de  PDF van de ingediende aanvraag en de  PDF van de publiceerbare aanvraag. Bevoegd gezag kan de PDF downloaden van de ftp-server.

Beschikking

Huidige situatie

Het ontwerpbesluit en/of beschikking wordt verstuurd aan:

  • de aanvrager of gemachtigde
  • het Bevoegd Gezag of behandeldienst
  • de adviseurs en de behandelaars

Beschikking naar aanvrager

Bij het beschikken van een aanvraag via Omgevingsloket online, ontvangt de aanvrager/gemachtigde een e-mail met als bijlage de beschikking of het ontwerpbesluit.

Wijziging

De beschikking of ontwerpbesluit wordt niet langer als bijlage met de e-mail verstuurd.

De aanvrager of gemachtigde ontvangt de volgende e-mail:

beschikking naar aanvrager

De aanvrager of gemachtigde (of betrokkene) kan inloggen in Omgevingsloket online en de beschikking openen en downloaden onder de nieuwe tab 'Besluiten'.

Tab besluiten

Deze tab is alleen zichtbaar bij een aanvraag als er op een aanvraag is beschikt via het Omgevingsloket. Als er op de aanvraag nog niet beschikt is, of als de beschikking via het eigen systeem van het bevoegd gezag wordt gedaan, dan is deze tab niet zichtbaar.

Beschikking naar bevoegd gezag

Bij het beschikken van een aanvraag via Omgevingsloket online, ontvangt bevoegd gezag een e-mail. De beschikking of ontwerpbesluit wordt niet langer als bijlage met de e-mail verstuurd.

Bevoegd gezag kan de (bestaande) tab 'Documenten' gebruiken, waar de beschikking/het ontwerpbesluit nu ook al te openen/aanwezig is.