Aansluiten op het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid

Wijzigingen die beter aansluiten op het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid  (23 september 2020). In de vorige release (2.16.2) zijn de eerste wijzigingen doorgevoerd om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren. In deze release volgen nog wat aanpassingen.

Bevoegde gezagen zijn verplicht meldingen en vergunningaanvragen te publiceren. Het Omgevingsloket levert hiervoor een pdf-document: de publiceerbare aanvraag.

De publiceerbare aanvraag is gewijzigd naar aanleiding van de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De voorleestaal is ingesteld op Nederlands. Dit zorgt ervoor dat de tekst met de Nederlandse uitspraakregels kan worden voorgelezen.
  • De documenttitel: er werd geen documenttitel aan de pdf meegegeven, dit gebeurt nu wel.
  • Het blokje 'Gegevens bevoegd gezag' wordt weggelaten
  • De formulierversie wordt 1 keer getoond, alleen op de eerste pagina. De formulierversie werd eerder op iedere pagina herhaald. Dit is niet nodig en verwarrend. Een publiceerbare aanvraag heeft maar 1 formulierversie.
  • De tekst 'Publiceerbare aanvraag' is verplaatst. Ook is de huidige tekst aangevuld met de tekst 'omgevingsvergunning' of 'watervergunning' (wat van toepassing is).
  • Footers en paginanummers: de footer is eenduidig gemaakt (met overal het bevoegd gezag). De paginanummer worden nu doorgenummerd vanaf pagina 1.
  • Voorlezen
  • Het wijzigen van het formaat van de 'datum ingediende bijlagen' in dd-mm-jjjj.
  • ISO Norm PDF 1.7