Rapportage van opengestelde conceptaanvragen voor behandeldiensten

Voor behandeldiensten wordt de rapportage 'Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen' toegevoegd. De lokaal beheerder van een behandeldienst kan deze taak gebruiken. Deze rapportage geeft een overzicht van de opengestelde conceptaanvragen waarvoor de behandeldienst verantwoordelijk is.

Huidige situatie

Een lokaal beheerder van een bevoegd gezag kan een rapportage 'Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen' maken. Er wordt dan een excelbestand gegenereerd met daarin alle opengestelde conceptaanvragen waarvoor de organisatie het bevoegd gezag is.

Een lokaal beheerder van een behandeldienst heeft deze functionaliteit ook. De beheerder kan een rapportage aanmaken met een excelbestand. Maar dit is een leeg bestand. Dit terwijl er wel degelijk opengestelde conceptaanvragen bestaan waarvoor de behandeldienst behandelaar is.

Wijziging

De rapportage 'Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen' is nu beschikbaar voor lokaal beheerders van een behandeldienst. Het is nu mogelijk om een bestand te maken met de opengestelde conceptaanvragen waarvoor de behandeldienst verantwoordelijk is.

Meer informatie over het maken van rapportages door lokaal beheerders.