Toelichting bij het specificeren van afvalwater verwijderd

De toelichting bij de vraag 'U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?' was verwarrend. De toelichting is verwijderd.

Bij de activiteit Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) is een van de Aspecten 'Afvalwater'.

Weergave OLO-scherm: werkzaamheden_afvalwater_1

Bij het specificeren van de rubriek 'Afvalwater' en het beantwoorden van de vraag 'Loost u afvalwater uit uw inrichting' met 'ja', volgt de vraag 'Waarop loost u afvalwater?'

Weergave OLO-scherm: werkzaamheden_afvalwater_2

Wijziging

Bij het specificeren van de vraag ''Waarop loost u afvalwater?'' volgt een vervolgvraag.

Dit is: 'U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?' De toelichting bij deze vraag was verwarrend en is nu verwijderd.

Weergave OLO-scherm: werkzaamheden_afvalwater_3