Bedrijven en particulieren

Hieronder vindt u een korte toelichting op de omgevingsvergunning respectievelijk - melding en de watervergunning dan wel - melding. Ook vindt u er de meest gestelde vragen over het Omgevingsloket.

Via Omgevingsloket online vraagt u digitaal omgevingsvergunningen en watervergunningen aan. Ook omgevingsmeldingen kunnen zo worden ingediend. Daarnaast dient u via het Omgevingsloket meldingen in voor onder andere:

  • de Waterwet en Keur van uw Waterschap
  • brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012
  • sloop Bouwbesluit 2012

Ook kunt u via het omgevingsloket een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is. Na het indienen van een aanvraag via het Omgevingsloket, neemt de overheid (het bevoegd gezag) uw vergunningaanvraag in behandeling.