Belangrijke tips

Hieronder vindt u een aantal tips voor het gebruik van het loket:

  • Hergebruik bij voorkeur geen aanvragen die in een vorige versie van het Omgevingsloket zijn aangemaakt. Het indienen van deze hergebruikte aanvragen geeft soms storingen.
  • Het aantal karakters dat u bij sommige velden kunt invullen is beperkt. Voeg zo nodig een aparte bijlage toe.
  • Wanneer (bijvoorbeeld bij nieuwbouw) de postcode van uw locatie nog niet bekend is, vul dan de kadastrale gegevens in.
  • Zolang de status van uw aanvraag niet op 'gesloten' staat, kunt u bijlagen aan de aanvraag toevoegen. Dit kan ook als de vergunning al is verleend.
  • Als een onderaannemer (of derde) bijlagen aan de aanvraag moet toevoegen, kunt u wisselen van gemachtigde. Of u kunt de onderaannemer (of derde) toevoegen als betrokkene. Dan kan deze zelf bijlagen toevoegen. Het indienen van bijlagen kan alleen de gemachtigde.
  • Wanneer uw bedrijf fuseert of van rechtsvorm verandert, machtig dan uw nieuwe bedrijf. Zo houdt u toegang tot de aanvragen met het oude KvK nummer.
  • Als u geen ontvangstbevestiging ontvangt van uw aanvraag of aanvulling, neem dan contact op met de gemeente, de provincie of het waterschap.