Let op: oude aanvragen worden vanaf 15 juni verwijderd

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Let op: 'oude' aanvragen worden uit Omgevingsloket verwijderd

U ontvangt deze mailing omdat u in Omgevingsloket online de rol beheerder hebt. Stuur dit bericht binnen uw organisatie ook door naar de behandelende coördinatoren van omgevingsvergunningen! Bent u niet langer beheerder? Stuur dit bericht dan toch door. En laat eventueel uw account in het Omgevingsloket aanpassen door de huidige lokaal beheerder.

Aanvragen worden uit Omgevingsloket online verwijderd

Vanaf 15 juni 2020 worden oude aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd. We verwijderen alle aanvragen die langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Het verwijderen gebeurt vanaf 15 juni 2020 voortaan maandelijks.

U wordt hierover eenmalig geïnformeerd door deze mailing aan lokaal beheerders. Voor aanvragers/gemachtigden staat hierover een nieuwsbericht in Omgevingsloket online. Zij worden niet per mail geïnformeerd.

Overzicht aanvragen

Bevoegd gezag en aanvragers hebben een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. Zo kunt u ervoor zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in Omgevingsloket online.

U ontvangt vooraf geen e-mail met een overzicht van de te verwijderen aanvragen. U kunt een overzicht zelf maken.

Als beheerder binnen uw organisatie kunt u een rapportage maken van ingediende aanvragen. Op het overzicht staat per dossier de datum van laatste wijziging.

Ook kunt u inloggen in het Omgevingsloket en de aanvragen sorteren op datum 'gewijzigd op'. Zo kunt u zien welke aanvragen langer dan een jaar niet gewijzigd zijn en verwijderd worden.

Aanvraag behouden

Het is mogelijk dat u een aanvraag in uw portefeuille hebt waarop u nog een aanvulling verwacht. Bijvoorbeeld technische details voor een omgevingsvergunning bouwen. Zolang een dossier niet gesloten of gearchiveerd is, kunnen zowel de aanvrager als u het dossier wijzigen.

Wilt u het dossier in het loket behouden, breng dan een wijziging in het dossier aan. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een notitie.

Zie voor meer informatie de website www.infomil.nl/opruimactie