Mailing Omgevingsloket online 17 mei 2023

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online, 17 mei 2023

Update berichtenverkeer Omgevingsloket Online

Op 15 mei 2023 zou er een update van het berichtenverkeer Omgevingsloket online plaatsvinden. Deze update is uitgesteld. Deze update komt nu op maandag 22 mei 2023 na 17.00 uur op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is daarom op 22 mei 2023 tussen 17.00 en 18.00 uur niet beschikbaar.

Deze update heeft geen gevolgen voor overheden, u hoeft niets te doen. Mocht u vanaf 23 mei 2023 toch een probleem ondervinden met het berichtenverkeer, neem dan contact op met de helpdesk Omgevingsloket Online.

Staan uw Wabo artikel 2.2-activiteiten al in het nieuwe Omgevingsloket?

Staan de checks van boom kappen, reclame, bouwwerk slopen, gemeentelijke monumenten en roerende zaken al in het nieuwe Omgevingsloket?

Nee? Kom dan naar de sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket van DSO.

Tot 1 januari 2024 komt er veel op overheden af, zoals het maken van toepasbare regels voor vergunningchecks, indieningsvereisten en maatregelen. Een groot deel van de toepasbare regels voor activiteiten is beschikbaar via de bruidsschat. Voor 9 gemeentelijke activiteiten bevat de bruidsschat wél de indieningsvereisten, maar géén vergunningcheck. Dit zijn de activiteiten waarvoor de gemeente in Omgevingsloket online de conclusie van de vergunningcheck zelf kan instellen. Omdat de regels voor deze activiteiten lokaal verschillen, kan het Serviceteam Rijk (STR) geen toepasbare regels voor de vergunningcheck maken. Dit moeten gemeenten zelf doen.

In 3 online sessies leggen experts toepasbare regels Florien de Jong en Claire Vermeulen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet uit hoe je de toepasbare regels voor de Wabo artikel 2.2-activiteiten moet maken.

Meer informatie en aanmelden: Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket (speciaal voor gemeenten) - Aan de slag met de Omgevingswet