Mailing Omgevingsloket online 19 mei 2021

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Van Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar Maatregelen op Maat

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen meldingen meer indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Eén van de onderdelen van het nieuwe Omgevingsloket is Maatregelen op maat. Wat is dit? Wat kunt u als overheid met Maatregelen op maat? Wat krijgt u via de bruidsschat en wat kunt u er mee? In het Spreekuur Omgevingswet op dinsdag 25 mei van 14.00 tot 15.00 uur wordt dit uitgelegd.

Tijdens het Spreekuur Omgevingswet beantwoorden inhoudsdeskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet uw vragen over implementatie van de Omgevingswet in de breedste zin.

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  • Oefenomgeving: dinsdag 1 juni 2021 (inr.omgevingsloket.nl)
  • Productie-omgeving: zaterdag 26 juni 2021 (omgevingsloket.nl)

De oefenomgeving is op 1 juni de hele dag niet beschikbaar. De productie-omgeving is 1 juni wel beschikbaar. Op zaterdag 26 juni is de productie-omgeving de hele dag niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen aanvragers geen aanvragen of meldingen meer indienen via Omgevingsloket online. Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Aanvragers kunnen aanvullingen op ingediende aanvragen nog wel indienen via Omgevingsloket online. Dat kan tot een half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omgevingsloket online wordt hierop aangepast.
  • Vooroverleg wordt verduidelijkt en extra onder de aandacht gebracht. Dient een aanvrager een aanvraag in? Dan komt er een tussenscherm in beeld waarin op de mogelijkheid voor vooroverleg wordt gewezen.
  • Voor behandeldiensten wordt de rapportage 'Ophalen kenmerken van opengestelde conceptaanvragen' toegevoegd. De lokaal beheerder van een behandeldienst kan deze taak gebruiken. Deze rapportage geeft een overzicht van de opengestelde conceptaanvragen waarvoor de behandeldienst verantwoordelijk is.