Mailing Omgevingsloket online 2 november 2020

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Vervanging PKIoverheid-certificaten

Op de website kunt u sinds 26 oktober 2020 de certificaten voor de ftp-server en de broker downloaden. Helaas zijn de certificaten voor de inr-omgeving (inr.omgevingsloket.nl) niet de juiste certificaten.

Het juiste certificaat voor de ftp-server voor inr staat inmiddels op de website. De naam van dit certificaat in het zipbestand is: ftps-acc_omgevingsloket_nl.

Misschien heeft u het certificaat in de week van 26 oktober al toegevoegd aan uw truststore. In dat geval moet u dit nogmaals doen.

Het nieuwe certificaat voor de inr-broker kunt u naar verwachting op 6 november van de website downloaden.

Excuses voor het ongemak.

Neem contact op met de helpdesk wanneer u hier vragen over heeft.