Mailing Omgevingsloket online 25 januari 2023

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Wijzigingen Omgevingsloket online in 2023

In 2023 zijn er een aantal nieuwe releases (versies) in Omgevingsloket online.

Dit is onder andere nodig om de beveiliging en continuïteit van Omgevingsloket online te verbeteren. Niet alle veranderingen zijn direct zichtbaar voor gebruikers.

In maart is er een update van de software voor het berichtenverkeer. Naar verwachting is de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar op woensdag 8 maart. Wanneer is deze wijziging voor u van belang? Als u als overheid gebruikmaakt van webservices om aanvragen of meldingen te ontvangen. U kunt testen of het berichtenverkeer nog goed werkt, bijvoorbeeld door het indienen van een testaanvraag. In een volgende mailing krijgt u hierover meer informatie.

De productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl) is naar verwachting niet beschikbaar op vrijdag 31 maart.