Mailing Omgevingsloket online

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online 27 mei 2020

Vervanging ftp-certificaat inr-omgeving

Op 26 mei 2020 is het certificaat van de ftp-server vervangen op de inr-omgeving.

Het kan zijn dat u dit nieuwe certificaat moet accepteren. Wanneer u een automatische ftp-koppeling gebruikt, voegt u het nieuwe certificaat toe aan uw truststore.

Reminder: 'oude' aanvragen worden uit Omgevingsloket verwijderd

Vanaf 15 juni 2020 worden oude aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd.

Niet alle aanvragen worden verwijderd. We verwijderen uitsluitend aanvragen die langer dan een jaar niet zijn gewijzigd.

Het verwijderen gebeurt vanaf 15 juni 2020 maandelijks.

Webcolleges en webinars: Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking.

Om alvast meer te weten te komen over de nieuwe wet en het bijbehorende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zijn er webcolleges en webinars beschikbaar. Hier krijgt u uitleg over onder andere Toepasbare regels, het Overgangsrecht en de Bruidsschat.