Mailing Omgevingsloket online

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO)

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat betekent van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO) eigenlijk?

In het Spreekuur Omgevingswet op dinsdag 12 januari gaan we in op de belangrijkste verschillen tussen OLO (en AIM) en het nieuwe geïntegreerde loket van DSO. Ook kijken we naar de wijzigingen die noodzakelijk zijn in kennis en functioneel beheer bij overheden en omgevingsdiensten.

Tijdens het Spreekuur Omgevingswet beantwoorden inhoudsdeskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet uw vragen over implementatie van de Omgevingswet in de breedste zin. Het Spreekuur is bedoeld voor overheden, ketenpartners en anderen die bezig zijn met implementatie van de Omgevingswet.