Mailing Omgevingsloket online 7 oktober 2021

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Nieuwe release van Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.2).

Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  • Oefenomgeving: maandag 25 oktober 2021 (inr.omgevingsloket.nl)
  • Productie-omgeving: zaterdag 13 november 2021 (omgevingsloket.nl)

De oefenomgeving is op maandag 25 oktober de hele dag niet beschikbaar. De productie-omgeving is 25 oktober wel beschikbaar. Op zaterdag 13 november is de productie-omgeving de hele dag niet beschikbaar.

Wijzigingen

Deze release bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • In de behandelmodule is er nu in het overzicht 'Inzien bijlagen' een extra kolom 'datum toegevoegd' naast de kolom 'datum ingediend'. Om het overzicht smaller te maken, is de kolomnaam 'bestandsnaam' gewijzigd naar 'ext'
  • Een aantal velden is aangepast (postbusnummer, gebruiksoppervlakte). Hier mag niet meer als antwoord '0' of een negatief getal worden ingevoerd. Dit gaf een validatiefout in het xml-bericht. Dat is hiermee opgelost.
  • Een wijziging in de koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP). Burgers die verhuizen vergeten dat soms door te geven aan de gemeente. Ze blijven dan ingeschreven op het oude adres. Nieuwe bewoners hebben daar last van. Die krijgen bijvoorbeeld bepaalde toeslagen of uitkeringen niet omdat er teveel mensen op het adres lijken te wonen. Op zo’n moment kan een gemeente een adresonderzoek doen. Gedurende dit onderzoek levert de BRP het verkeerde adres door. In deze release vindt er een wijziging plaats in de BRP die dit voorkomt. Voor Omgevingsloket online betekent dit dat we het verblijfsadres van de BRP niet gebruiken als is vastgesteld dat deze persoon hier niet meer woont. Deze wijziging is zichtbaar vanaf  januari 2022.

Bericht voor leveranciers: aanleveren CPA nu met een webformulier

Sinds augustus 2021 kunt u CPA certificaten aanleveren met een webformulier.

In het webformulier vult u onder andere de gegevens en tijdstip voor het inlezen in. Op deze manier ontvangen wij in een keer alle informatie die nodig is om het certificaat goed in te lezen.

Het CPA certificaat kan als XML bestand geüpload worden.

U krijgt zoals gebruikelijk een ontvangstbevestiging wanneer u de CPA aanlevert via het webformulier.