Mailing Omgevingsloket online 7 oktober 2020

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

10 jaar Omgevingsloket online

Op 1 oktober 2020 bestond het Omgevingsloket online (OLO) 10 jaar. De lancering van een digitaal loket voor omgevings- en watervergunningen zorgde in 2010 voor grote veranderingen. Voor aanvragers én behandelaars. In aanloop naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) blikt Nieuws in Perspectief terug en vooruit met 2 gebruikers van het eerste uur.

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.2). Na de vorige mailing is de planning aangepast.

Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  • Oefenomgeving: donderdag 5 november 2020 (inr.omgevingsloket.nl)
  • Productie-omgeving: zaterdag 28 november 2020 (omgevingsloket.nl)

Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De versie van eHerkenning die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast (naar versie 1.11). Deze wijziging heeft geen gevolgen voor bedrijven of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor worden in het Omgevingsloket online teksten gewijzigd.
  • Wijzigingen die beter aansluiten op de wet digitale toegankelijkheid (23 september 2020). In deze release de eerste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren.

Vervanging PKIoverheid-certificaten

Omgevingsloket online vervangt voor het eind van het jaar de PKIoverheid-certificaten. Dit is nodig vanwege een wijziging in het PKIoverheid-stelsel. Om te voorkomen dat uw systemen geen gegevens meer kunnen uitwisselen met Omgevingsloket online, is voor 31 december actie nodig.

Wijzigingen PKIoverheid-stelsel

Logius heeft in juli een probleem ontdekt bij de PKIoverheid-certificaten. Om dit op te lossen, vinden er de komende maanden wijzigingen in het PKIoverheid-stelsel plaats.

Omgevingsloket online maakt gebruik van deze certificaten voor veilige gegevensuitwisseling met lokale systemen. Binnenkort vervangen wij de certificaten voor de productie- en de testomgeving (inr-omgeving).

Dit gebeurt in twee stappen. Stap 1, de vervanging van de webcertificaten, is inmiddels met goed resultaat uitgevoerd. Stap 2 heeft ook impact op uw systeem:

  • Voor 1 oktober 2020 vervangen we de webcertificaten. Deze certificaten zijn vervangen in week 39. Dit heeft geen impact op uw systeem. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • Voor 31 december 2020 vervangen we de machine-to-machine-certificaten. Dit heeft wel impact op uw systeem.

Vervanging machine-to-machine-certificaten

Voor 31 december 2020 vervangt de beheerder de machine-to-machine-certificaten. Dit heeft impact op uw systeem.

Nadat we de certificaten hebben vervangen, kunt u het volgende doen:

  • het nieuwe certificaat accepteren (vertrouwen)
  • of het nieuwe certificaat toevoegen aan de juiste certificatenopslag (trust store) van uw systeem

De datum waarop we deze certificaten vervangen is op dit moment nog niet bekend. Deze maken we zo snel mogelijk bekend, samen met een verdere uitleg.

Het gaat om de volgende certificaten:
- ftps.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze ftp-omgeving op de productie-omgeving
- ftps-inr.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze ftp-omgeving op de test/inregel-omgeving
- broker.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze webservice-omgeving op de productie-omgeving
- inr-broker.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze webservice-omgeving op de test/inregel-omgeving
- smtp.omgevingloket.nl: certificaat voor het e-mail verkeer.

Wat te doen bij problemen?

Neem contact op met de helpdesk wanneer u na de vervanging van een certificaat problemen heeft met het Omgevingsloket online, de verbinding met uw zaaksysteem of de FTP-server.