Reminder: Omgevingsloket online niet beschikbaar op 15 oktober

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online

Reminder: Omgevingsloket online niet beschikbaar op 15 oktober 2022

Op zaterdag 15 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaats.

In de periode tot 1 januari 2023 zijn er een aantal technische wijzigingen in OLO. Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. Daarnaast wordt OLO aangepast op de komst van de Omgevingswet.

Bericht verspreiden

Kunt u dit bericht ook verspreiden naar uw collega's van het klantcontactcentrum, vergunningverlening en ICT?