Automatisch opschonen van aanvragen is tijdelijk gepauzeerd

Omgevingsloket online verwijdert aanvragen en meldingen wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Vanaf 18 juni 2018 gebeurt dit automatisch. Het automatisch opschonen is vanwege technische redenen tijdelijk stopgezet op de productie-omgeving.

Dit betekent dat Omgevingsloket online tijdelijk niet inventariseert welke aanvragen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragers, gemachtigden en behandelende organisaties ontvangen hierover daarom tijdelijk geen mails. Aanvragen die na 24 juli in aanmerking komen voor verwijdering worden op dit moment niet verwijderd.


Uw onderwerpen