Nieuwe release Omgevingsloket is uitgesteld

De nieuwe release Omgevingsloket online is uitgesteld. Deze zou donderdag 17 oktober worden geplaatst op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl). Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Tijdens het testen van de nieuwe versie Omgevingsloket online zijn er helaas nog wat bevindingen gedaan, deze worden nu opgelost.

De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager bevat geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Mail is geen veilig medium en omdat Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket met het meesturen van bijlagen. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag of het versturen van een beschikking, bevat geen bijlagen meer. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's of beschikking downloaden in Omgevingsloket online.
  • Eventuele foutmeldingen bij het uploaden van meerdere bijlagen worden duidelijker.
  • Er komt een koppeling met het handelsregister (NHR), zodat Omgevingsloket online gegevens van bedrijven automatisch kan controleren.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u binnenkort op onze website.