Nieuwe release Omgevingsloket online

In 2019 komt er een nieuwe release (2.15) Omgevingsloket online. Deze bestaat uit enkele deelreleases. De tweede deelrelease (2.15.2) komt naar verwachting in het najaar van 2019 beschikbaar.

Deze nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager bevat geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Omdat e-mail geen veilig medium is en het Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket met het meesturen van pdf’s. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag, bevat geen bijlagen meer. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's downloaden in Omgevingsloket online.
  • Eventuele foutmeldingen bij het uploaden van meerdere bijlagen worden verduidelijkt.
  • Er komt een koppeling met het handelsregister (NHR), zodat gegevens van bedrijven automatisch gecontroleerd worden.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u binnenkort op onze website.


Uw onderwerpen