Omgevingsloket online niet beschikbaar op 26 juni

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

De nieuwe release wordt op zaterdag 26 juni op de productie-omgeving (omgevingsloket.nl) geplaatst. Omgevingsloket online is daardoor op zaterdag 26 juni de hele dag niet beschikbaar.

Deze release is op 1 juni op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Vooroverleg wordt verduidelijkt en extra onder de aandacht gebracht. Dient een aanvrager een aanvraag in? Dan komt er een tussenscherm in beeld waarin op de mogelijkheid voor vooroverleg wordt gewezen.
  • Voor behandeldiensten wordt de rapportage 'Ophalen kenmerken van opengestelde conceptaanvragen' toegevoegd. De lokaal beheerder van een behandeldienst kan deze taak gebruiken. Deze rapportage geeft een overzicht van de opengestelde conceptaanvragen waarvoor de behandeldienst verantwoordelijk is.
  • Het Omgevingsloket wordt voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Meer informatie over de wijzigingen