Transitie Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar Digitaal Stelsel Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Overheden behandelen bestaande aanvragen nog volgens de oude wet.

Aanvullingen op ingediende aanvragen kunnen initiatiefnemers nog 6 maanden indienen via Omgevingsloket online.

Dit betekent dat overheden aanvragen en meldingen ingediend voor de inwerkingtreding nog volgens de oude wet moeten afhandelen. Ook kunnen ze aanvullingen verwachten via Omgevingsloket online. Het is daarom belangrijk dat lokale vergunning- of zaaksystemen twee processen tegelijkertijd aan kunnen. Deze hybride situatie bestaat 6 maanden. Daarna is het niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via Omgevingsloket online.

Meer informatie