Van AIM naar DSO: bedrijven en particulieren

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en het nieuwe Omgevingsloket.

Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

vanOLOenAIMnaarnieuwomgevingsloket


Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 januari 2024, doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u in de AIM nog wel eerder ingediende meldingen inzien. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bedrijven: van Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, aimonline.nl) Het nieuwe Omgevingsloket
Inloggen eHerkenning

Voor het nieuwe Omgevingsloket heeft u een nieuwe dienst nodig. Als u inlogt bij de AIM met eHerkenning, dan maakt u gebruik van de dienst 'Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)' bij de dienstverlener 'ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.' U kon deze ingang tot en met 31 december 2023 gebruiken om meldingen te doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u geen meldingen meer doen via de AIM. U kunt eerder ingediende meldingen nog wel inzien tot 1 juli 2024.

Vanaf 1 januari 2024 maakt u gebruik van het Omgevingsloket van het DSO om uw aanvragen in te dienen. Dit nieuwe Omgevingsloket kunt u vinden op de pagina omgevingswet.overheid.nl. Om hier in te loggen maakt u gebruik van de dienst 'DSO Omgevingsloket' van de dienstverlener 'Digitaal Stelsel Omgevingsloket'. Het niveau blijft niveau 2.

Wilt u deze nieuwe dienst aanvragen? Vraag dit dan aan bij de contactpersoon voor eHerkenning van uw organisatie. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u eHerkenning aanvragen bij een aantal eHerkenningleveranciers.

Url: Activiteitenbesluit Internet Module (aimonline.nl)

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienst: Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Dienstverlener “ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Url: Inloggen - Omgevingsloket (overheid.nl)

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienst: DSO Omgevingsloket
  • Dienstverlener: Digitaal Stelsel Omgevingswet
Melding indienen Meldingen indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) was mogelijk tot 1 januari 2024. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 januari 2024, kunt u meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Melding inzien

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft nog een half jaar na de datum van inwerkingtreding, tot 1 juli 2024, beschikbaar voor het inzien van ingediende meldingen.

Melding ophalen

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft nog tot 1 juli 2024 beschikbaar voor het ophalen van ingediende meldingen.

Milieuregels en maatregelen inzien

Inzien welke milieuregels en maatregelen gelden met de AIM maatregelchecker is mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft vanaf de inwerkintreding van de Omgevingswet nog een half jaar beschikbaar voor het inzien en ophalen van bestanden met milieuregels en maatregelen.

Met ‘Maatregelen op maat’ kunt u checken welke maatregelen gelden voor de activiteiten die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet waren geregeld in het Activiteitenbesluit. Aanvullend op de rijksregels kunnen bevoegde gezagen ook lokale regels en maatregelen toevoegen voor bedrijven en particulieren.


Meer informatie en uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Startpunt voor bedrijven

Het bedrijfsl­even moet naar verwachting vanaf 1 januari 2024 werken volgens de Omgevings­wet. Om dat te kunnen doen, moeten bedrijven aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevings­wet (DSO).