Van AIM naar DSO: bedrijven en particulieren

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en het nieuwe Omgevingsloket.

Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

vanOLOenAIMnaarnieuwomgevingsloket


Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u in de AIM nog wel eerder ingediende meldingen inzien. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bedrijven: van Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, aimonline.nl) Het nieuwe Omgevingsloket
Melding indienen Meldingen indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u alvast zien hoe dit nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien.
Melding inzien

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft nog een half jaar na de datum van inwerkingtreding beschikbaar voor het inzien van ingediende meldingen.

Melding ophalen

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft nog een half jaar na de datum van inwerkingtreding beschikbaar voor het ophalen van ingediende meldingen.

Milieuregels en maatregelen inzien

Inzien welke milieuregels en maatregelen gelden met de AIM maatregelchecker is mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft vanaf de inwerkintreding van de Omgevingswet nog een half jaar beschikbaar voor het inzien en ophalen van bestanden met milieuregels en maatregelen.

Met ‘Maatregelen op maat’ kunt u checken welke maatregelen gelden voor de activiteiten die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet waren geregeld in het Activiteitenbesluit. U kunt nu alvast bekijken hoe ‘Maatregelen op maat’ in het nieuwe Omgevingsloket eruit komt te zien. Aanvullend op de rijksregels kunnen bevoegde gezagen ook lokale regels en maatregelen toevoegen voor bedrijven en particulieren.


Meer informatie en uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Startpunt voor bedrijven

Het bedrijfsl­even moet naar verwachting vanaf 1 januari 2024 werken volgens de Omgevings­wet. Om dat te kunnen doen, moeten bedrijven aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevings­wet (DSO).