Van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket.

Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

vanOLOenAIMnaarnieuwomgevingsloket


Omgevingsloket online (OLO): periode vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

U kunt, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bedrijven en particulieren: van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Omgevingsloket online (OLO) (www.omgevingsloket.nl) Het nieuwe Omgevingsloket
Aanvraag indienen

Aanvragen en meldingen indienen via Omgevingsloket online is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet mogelijk om deze op of na de datum inwerkingtreding in te dienen via Omgevingsloket online.

Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u alvast zien hoe dit nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien.
Aanvullen van een aanvraag Het aanvullen van een aanvraag in OLO (door het toevoegen van bijlagen) is mogelijk tot een half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Inloggen
  • Bedrijven loggen in met EH niveau 2.
  • Particulieren loggen in met DigiD.
  • Niet-ingezetenen loggen in met EIDAS of een niet-ingezetene-account
  • Voor bedrijven blijft het betrouwbaarheidsniveau niveau 2.
  • Particulieren loggen in met DigiD.
  • Niet-ingezetenen loggen in met EIDAS of een omgevingsloket ID.
Betrokkene/gemachtigde Een aanvrager kan 1 gemachtigde toevoegen, wijzigen of verwijderen. De aanvrager of gemachtigde kan ook een betrokkene toevoegen. Initiatiefnemers kunnen meerdere personen of organisaties als deelnemer toevoegen aan hun project. Zie hiervoor de pagina Persoon of organisatie machtigen in het Omgevingsloket
Overzicht aanvragen In 'Mijn overzicht' ziet u het overzicht van alle aanvragen en meldingen. Hier kunt u een nieuwe aanvraag of melding starten. Of verder werken in een bestaande aanvraag door deze te openen. Aanvragen en meldingen maken geen onderdeel uit van een project. Na inloggen ziet u onder 'Mijn Omgevingsloket' eerdere aanvragen en meldingen bij 'Overzicht projecten'. Aanvragen en meldingen zijn altijd onderdeel van een project. Een project bestaat uit 1 of meer aanvragen of meldingen (verzoeken). In Mijn Omgevingsloket kunt u verder werken in een eerder project of beginnen met een nieuw project.
Berichtenverkeer Via e-mail of berichtenbox

Niet via e-mail.

De gemachtigde of de initiatiefnemer die een verzoek indient, krijgt na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien op het scherm. En kan naar 'Ingediende verzoeken' om een PDF van het ingediende verzoek te printen of te downloaden.

Hetzelfde geldt voor het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een bericht via de berichtenbox mijnoverheid.nl. In de toekomst krijgen bedrijven dit ook, via de nieuwe Berichtenbox voor Ondernemers. Het nieuwe Omgevingsloket is nu nog niet aangesloten op de Berichtenbox voor Ondernemers.


Voor andere communicatie (zoals status, vragen om aanvullende stukken of het besluit) bepalen overheden zelf hoe ze communiceren met een initiatiefnemer en/of gemachtigde.

Aanvraag wijzigen na indienen Na indienen kun je een aanvraag niet meer wijzigen. Aanvullen, door bijlagen toe te voegen, kan wel. Na indienen kan de initiatiefnemer onder het tabblad 'aanvullen' bijlagen toevoegen. Of de eerdere 'antwoorden' van de vragen aanpassen. Er kunnen geen activiteiten worden toegevoegd of verwijderd. Ook de locatie kan niet worden aangepast.
Vooroverleg/omgevingsoverleg Openstellen vooroverleg: Dit is mogelijk als de behandelende overheid dit toestaat. Omgevingsoverleg: Voordat initiatiefnemers een aanvraag of melding indienen, kunnen ze eerst een omgevingsoverleg aanvragen. Het omgevingsoverleg is een proces waarin initiatiefnemers hun plan bespreken met de overheid.
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk. Gefaseerde aanvraag is niet mogelijk.
OLO LAVS-koppeling Melding via OLO LAVS-koppeling in OLO: nieuwe LAVS-melding.

In ontwikkeling, niet voor datum inwerkingtreding. Bij het opstellen en indienen van een sloopmelding asbestverwijdering in het nieuwe Omgevingsloket, is het niet mogelijk om gegevens uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) op te halen. Alle gegevens moeten door de initiatiefnemer zelf ingevoerd of toegevoegd worden.

Papieren aanvraag Mogelijk, op homepage papieren formulier samenstellen. Er is geen downloadbaar papieren formulier beschikbaar in het Omgevingsloket. Dat komt doordat alle mogelijke activiteiten en vragen dan op 1 formulier zouden moeten staan. Bij elkaar zou dat zo lang worden, dat dat in de praktijk niet werkbaar is voor zowel initiatiefnemers als behandelende organisaties.
Aanvragen verwijderen Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd. Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd.

Bedrijven: van Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, aimonline.nl) Het nieuwe Omgevingsloket
Melding indienen Meldingen indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u alvast zien hoe dit nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien.
Melding inzien en ophalen

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft nog een half jaar na de datum van inwerkingtreding beschikbaar voor het inzien en ophalen van ingediende meldingen.

Checken welke milieuregels en maatregelen  gelden

Checken welke milieuregels en maatregelen gelden met de AIM maatregelchecker is mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) blijft vanaf de inwerkintreding van de Omgevingswet nog een half jaar beschikbaar voor het inzien en ophalen van bestanden met milieuregels en maatregelen.

Met ‘Maatregelen op maat’ kunt u checken welke maatregelen gelden voor de activiteiten die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet waren geregeld in het Activiteitenbesluit. U kunt nu alvast bekijken hoe ‘Maatregelen op maat’ in het nieuwe Omgevingsloket eruit komt te zien. Aanvullend op de rijksregels kunnen bevoegde gezagen ook lokale regels en maatregelen toevoegen voor bedrijven en particulieren.


Meer informatie en uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Startpunt voor bedrijven

Het bedrijfsl­even moet per 1 januari 2023 werken volgens de Omgevings­wet. Om dat te kunnen doen, moeten bedrijven aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevings­wet (DSO).