Van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket.

Van Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar een nieuw Omgevingsloket

vanOLOenAIMnaarnieuwomgevingsloket


Omgevingsloket online (OLO): periode van 1 juli 2022 - 31 december 2022

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2022) doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

U kunt, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot en met 31 december 2022. Daarna kan het indienen van aanvullingen alleen nog buiten het OLO om.

Bedrijven en particulieren: van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket

Omgevingsloket online (OLO) Het nieuwe Omgevingsloket
Aanvraag indienen Aanvragen en meldingen indienen via Omgevingsloket online is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting 1 juli 2022. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting 1 juli 2022, kunt u alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u alvast zien hoe dit nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien.
Aanvullen van een aanvraag Het aanvullen van een aanvraag in OLO (door het toevoegen van bijlagen) is mogelijk tot en met 31 december 2022.
Inloggen
  • Bedrijven loggen in met EH niveau 2.
  • Particulieren loggen in met DigiD.
  • Niet-ingezetenen loggen in met EIDAS of een niet-ingezetene-account
  • Voor bedrijven blijft het betrouwbaarheidsniveau niveau 2.
  • Particulieren loggen in met DigiD.
  • Niet-ingezetenen loggen in met EIDAS of een omgevingsloket ID.
Betrokkene/gemachtigde Een aanvrager kan 1 gemachtigde toevoegen, wijzigen of verwijderen. De aanvrager of gemachtigde kan ook een betrokkene toevoegen. Initiatiefnemers kunnen meerdere personen of organisaties als deelnemer toevoegen aan hun project. Zie hiervoor de pagina Persoon of organisatie machtigen in het Omgevingsloket
Overzicht aanvragen In 'Mijn overzicht' ziet u het overzicht van alle aanvragen en meldingen. Hier kunt u een nieuwe aanvraag of melding starten. Of verder werken in een bestaande aanvraag door deze te openen. Aanvragen en meldingen maken geen onderdeel uit van een project. Na inloggen ziet u onder 'Mijn Omgevingsloket' eerdere aanvragen en meldingen bij 'Overzicht projecten'. Aanvragen en meldingen zijn altijd onderdeel van een project. Een project bestaat uit 1 of meer aanvragen of meldingen (verzoeken). In Mijn Omgevingsloket kunt u verder werken in een eerder project of beginnen met een nieuw project.
Berichtenverkeer Via e-mail of berichtenbox

Niet via e-mail.

De gemachtigde of de initiatiefnemer die een verzoek indient, krijgt na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien op het scherm. En kan naar 'Ingediende verzoeken' om een PDF van het ingediende verzoek te printen of te downloaden.

Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een bericht via de berichtenbox mijnoverheid.nl. In de toekomst krijgen bedrijven dit ook, via de berichtenbox voor bedrijven. Het nieuwe Omgevingsloket is nu nog niet aangesloten op de berichtenbox voor bedrijven.
Hetzelfde geldt voor het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Voor andere communicatie (zoals status, vragen om aanvullende stukken of het besluit) bepalen overheden zelf hoe ze communiceren met een initiatiefnemer en/of gemachtigde.

Aanvraag wijzigen na indienen Na indienen kun je een aanvraag niet meer wijzigen. Aanvullen, door bijlagen toe te voegen, kan wel. Na indienen kan de initiatiefnemer onder het tabblad 'aanvullen' bijlagen toevoegen. Of de eerdere 'antwoorden' van de vragen aanpassen. Er kunnen geen activiteiten worden toegevoegd of verwijderd. Ook de locatie kan niet worden aangepast.
Vooroverleg/omgevingsoverleg Openstellen vooroverleg: Dit is mogelijk als de behandelende overheid dit toestaat. Omgevingsoverleg: Voordat initiatiefnemers een aanvraag of melding indienen, kunnen ze eerst een omgevingsoverleg aanvragen. Het omgevingsoverleg is een proces waarin initiatiefnemers hun plan bespreken met de overheid.
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk. Gefaseerde aanvraag is niet mogelijk.
OLO LAVS-koppeling Melding via OLO LAVS-koppeling in OLO: nieuwe LAVS-melding. In ontwikkeling. Er komen 2 mogelijkheden:
  1. Opstellen en indienen van een sloopmelding asbestverwijdering in het nieuwe Omgevingsloket. Hierbij is het niet mogelijk om gegevens uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) op te halen. Alle gegevens moeten door de initiatiefnemer zelf ingevoerd of toegevoegd worden.
  2. Opstellen en indienen van een sloopmelding asbestverwijdering in LAVS. Voor gebruikers van LAVS word het mogelijk om een sloopmelding asbestverwijdering op te stellen in LAVS en in te dienen met de vragenbomen uit het nieuwe Omgevingsloket.
Papieren aanvraag Mogelijk, op homepage papieren formulier samenstellen. In ontwikkeling
Aanvragen verwijderen Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd. Aanvragen worden na een jaar na laatste wijziging verwijderd.

Meer informatie en uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.