Van OLO naar DSO: overheden

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Inhoud van deze pagina:

Wat is er veranderd op 1 januari 2024?

Aanvragen vanaf 1 januari 2024

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 januari 2024, krijgt u als overheid nieuwe aanvragen en meldingen binnen via het nieuwe Omgevingsloket. Initiatiefnemers kunnen dan geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via het huidige Omgevingsloket Online (OLO) of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van OLO en AIM naar het nieuwe Omgevingsloket.

Ook als een aanvraag al in concept is, of de status vooroverleg heeft, is het niet meer mogelijk om deze op of na 1 januari 2024 in te dienen via Omgevingsloket online.

Aanvullingen op OLO aanvragen van 1 januari 2024 - 1 juli 2024

Aanvragen die voor 1 januari 2024 via OLO zijn ingediend, kunnen nog tot 1 juli 2024 via OLO worden aangevuld. Initiatiefnemers kunnen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet dus nog aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding.

Aanvullingen op OLO aanvragen na 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 stopt OLO. Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk.

Er zijn initiatiefnemers die ook na 1 juli 2024 aanvullingen willen indienen. Dit kan dan op 2 manieren:

 • rechtstreeks bij de behandelende overheid (via een websiteformulier of e-mail)
 • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket: om ook na 1 juli 2024 als initiatiefnemer nog aanvullingen te kunnen doen op OLO aanvragen, ingediend voor 1 januari 2024, zijn er in het nieuwe Omgevingsloket bij het onderdeel Aanvragen 2 formulieren toegevoegd:
  - Wabo-aanvraag of besluit aanvullen – informatie
  - Waterwet aanvraag of besluit aanvullen – informatie

Deze formulieren komen beschikbaar in het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2024. Zie hiervoor ook de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag na 1 juli 2024.

Behandelen van aanvragen via OLO

Aanvragen die voor 1 januari 2024 via OLO zijn ingediend, kunnen nog tot 1 juli 2024 worden behandeld via OLO. Alle behandel- en beheertaken blijven beschikbaar in OLO. Overheden kunnen dus in de periode 1 januari - 1 juli 2024 advies aanvragen via OLO, aanvulling vragen, bevoegd gezag wijzigen, behandeling overdragen naar een andere organisatie, coördinator aanwijzen enz.

1 januari 2024 - 1 juli 2024: 2 soorten processen

Krijgt u aanvragen of meldingen binnen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend? Dan moet u die volgens de oude wet afhandelen. Ook kunt u aanvullingen verwachten via OLO.

Uw vergunning- of zaaksysteem moet daarom 2 soorten processen tegelijk aankunnen: volgens de oude wet en volgens de Omgevingswet.

Alle informatie over het nieuwe digitaal stelsel vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Van OLO naar het nieuwe Omgevingsloket: behandelen en beheren

Hieronder vindt u de verschillen tussen het oude Omgevingsloket online en het nieuwe Omgevingsloket

url
Omgevingsloket online (OLO) Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
URL

www.omgevingsloket.nl

Deze url blijft actief tot 1 juli 2024. De initiatiefnemer kan nog 6 maanden aanvullingen doen via OLO op de nog lopende OLO-aanvragen.

6 maanden na inwerkingtreding verwijst (OLO) www.omgevingsloket.nl direct door naar (DSO):  omgevingswet.overheid.nl.

omgevingswet.overheid.nl (productie-omgeving), dit is de url vanaf 1 januari 2024

Behandelen en beheren
Omgevingsloket online (OLO) Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Berichtenverkeer

E-mail of digikoppeling/webservices.

U kunt kiezen voor de verzendmethode e-mail of soap/xml.

Geen e-mail. Overheden sluiten verplicht aan met 3 lokale systemen om:

 • aanvragen en meldingen te ontvangen.
 • omgevingswetbesluiten te publiceren.
 • toepasbare regels aan te leveren.
Berichtenverkeer, pdf en xml

Als u de verzendmethode op 'e-mail' heeft ingesteld, ontvangt u een e-mail met als bijlagen de pdf van de ingediende aanvraag en de pdf van de publiceerbare aanvraag.

Daarnaast ontvangt u een e-mail met de mededeling dat het xml-bestand beschikbaar is op de FTP-locatie.

Maakt u gebruik van de verzendmethode 'soap/xml' en gebruikt u digikoppeling, dan verwerkt uw systeem automatisch alle inkomende berichten in de aangesloten backoffice. U ziet de inhoud van deze berichten dus alleen in uw behandelsysteem.

U krijgt de informatie als xml-bestand en als publiceerbaar pdf-bestand. In het pdf-bestand staat niet alle informatie uit de aanvraag. Privacygevoelige en bedrijfsgevoelige informatie zijn daaruit weggelaten.

U krijgt dus alleen een publiceerbare pdf, en niet een pdf van de ingediende aanvraag. Het is veiliger om het xml-bestand te gebruiken in plaats van het pdf-bestand. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u per ongeluk een pdf-bestand publiceert met privacygevoelige en bedrijfsgevoelige informatie.

Wordt er in het Omgevingsloket een verzoek ingediend? Dan krijgen zowel het bevoegd gezag als de behandeldienst (indien ingesteld) hiervan een melding. Deze melding heet een notificatie. Dit is een xml-bericht. Op basis van het verzoeknummer dat in de notificatie staat, kunt u het juiste verzoek met bijbehorende bijlagen ophalen. In het opgehaalde verzoek staan de vragen die de initiatiefnemer heeft gekregen en de antwoorden daarop. Ook staan er links in naar de documenten die de initiatiefnemer heeft toegevoegd.

Behandel- en beheermodule Er is een behandel- en een beheermodule: inloggen met een omgevingsloketaccount voor baliemedewerker, coördinator, behandelaar en beheerder. Er is geen behandelmodule. Behandelen gaat via het eigen systeem.
Taken of API's De lokale beheerder of coördinator werkt met taken. Alle functionaliteiten en gegevens van het loket worden aangeboden als services. Ook wel bekend als API's (Application Programming Interface). API's zorgen ervoor dat softwareprogramma's onderling met elkaar kunnen communiceren.
Behandeldienst In de beheermodule stelt de lokaal beheerder een behandeldienst in.

Behandeldienst instellen met een API of via STTR-software. Behandeldienst instellen is mogelijk op activiteit, locatie en toestemming.

Op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO zijn de omgevingsdiensten als behandeldienst ingesteld voor de basistaken.

Toepasbare regels Toevoegen van lokale regels vergunningcheck of lokale vragen aanvraagformulier: in de beheermodule door de lokale beheerder. Het toevoegen van toepasbare regels (vragenbomen) gaat via het regelbeheersysteem van de eigen organisatie. Dat is aangesloten op de Registratie Toepasbare Regels (RTR).
Samenwerken Advies vragen kan via de behandelmodule in OLO tot 1 juli 2024 of via digikoppeling/eigen systeem. Als overheid sluit u aan op de Samenwerkfunctionaliteit (met een API) om samen te werken met ketenpartners. Bijvoorbeeld tijdens het behandelen van vergunningaanvragen. U werkt samen vanuit uw eigen zaak- of vergunningensysteem.

Adviesorganisaties zonder zaak- of vergunningensysteem kunnen samenwerken via het webportaal van de Samenwerkfunctionaliteit. Hiervoor loggen ze in met eHerkenning (niveau 3).

Overzicht aanvragen Een overzicht met ingediende aanvragen en meldingen staat in de behandelmodule. En de aanvragen staan op de ftp-server. Er is geen ftp-server. Er is geen overzicht met aanvragen. Aanvragen worden direct overgehaald naar het eigen zaak- of vergunningsysteem. De digikoppeling werkt met retry-mechanismen. En blijft het notificatiebericht net zo lang versturen totdat dit goed aankomt.
Aanvraag of aanvulling opnieuw versturen De lokale beheerder kan een aanvraag of aanvulling opnieuw versturen. Dit kan door in het OLO de aanvraag te openen en de taak 'aanvraag opnieuw versturen' uit te voeren. Dit is niet mogelijk en niet meer nodig. Na het versturen van een notificatiebericht komt er vanuit uw organisatie een ontvangstbevestiging (of 'acknowledgement') terug. Als DSO geen ontvangstbevestiging terugkrijgt zal DSO het bericht opnieuw aanbieden tot het afgeleverd kan worden. Er vindt monitoring plaats, als DSO geen ontvangbevestiging terug krijgt zal in de productiefase van het DSO er ook een incidentmelding worden aangemaakt. Na 9 keer geen ontvangstbevestiging te hebben ontvangen nemen we contact op met de organisatie. Zo kent DSO een gegarandeerde aflevering.
Aanvulling op een aanvraag Aanvulling komt in loket en op ftp-server

Als een initiatiefnemer een aanvulling indient, krijgt u als bevoegd gezag een verzoekmelding. Het bijbehorende verzoeknummer heeft een extra volgnummer. Dat nummer begint bij 001 en loopt op na elke aanvulling. In de aanvulling staat ook de rest van de aanvraag. Uw zaaksysteem vergelijkt de eerdere aanvraag met de aanvraag na de aanvulling. Zo ziet u de aanvulling in uw systeem.

Wanneer een aanvulling wordt gedaan op een aanvraag worden alle bijlagen opnieuw ingestuurd. Met de softwareleverancier zal bevoegd gezag moeten bezien of en hoe bijlagen die al zijn ingediend worden gescand op veranderingen/danwel niet opnieuw in het zaaksysteem komen.

Wijzigen bevoegd gezag Via een taak in OLO of het eigen systeem. Leverancier kan dit inbouwen in het eigen systeem van een organisatie. Dit kan met de service Verzoek afhandelen.
Behandeling overdragen aan andere organisatie Mogelijk voor een coördinator van een aanvraag, met een taak. Mogelijk, als overheid kunt u een verzoek na ontvangst doorsturen naar een behandeldienst. Dit kan met de service Verzoek afhandelen.
Vooroverleg/conceptverzoek Vooroverleg. Dit kan via het Omgevingsloket als het bevoegd gezag dit toestaat. Dit staat aan of uit. Conceptverzoek. Als overheid controleert u met een conceptverzoek of de aanvraag compleet is en of initiatiefnemers de juiste informatie hebben ingevuld. Overheden kunnen per activiteit en/of toestemming bepalen of ze conceptverzoek via het DSO ondersteunen. Dit gaat met een API of STTR-software. Er zijn standaardinstellingen. Voor een gemeente is op de productie-omgeving omgevingsoverleg standaard nooit toegestaan.
Aanvullen van bijlagen tijdens het omgevingsoverleg Mogelijk Niet mogelijk
'Ambsthalve invoeren' van een papieren aanvraag Het digitaliseren van een aanvraag die op papier is ontvangen is mogelijk. Dit kan met de rol baliemedewerker. Het invoeren van een aanvraag of omgevingsoverleg (ambtelijk invoeren) in het DSO moet het bevoegd gezag met het eigen zaak- of vergunningensysteem opvoeren.
Communicatie naar aanvrager Via OLO of eigen systeem Alle initiatiefnemers krijgen na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien in hun scherm. Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een automatische notificatie van DSO via de berichtenbox. In de toekomst krijgen bedrijven dit ook. Dit geldt ook bij het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Voor de verdere communicatie (zoals status, aanvullende stukken of het besluit) bepaalt de overheid zelf hoe ze communiceert met initiatiefnemers.

Aanvulling vragen, statusupdates, beschikking Via OLO of eigen systeem. Via eigen systeem
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk.

Gefaseerde aanvraag verdwijnt onder de Omgevingswet. Het verschijnsel 'onlosmakelijkheid' uit de Wabo speelt niet meer onder de Omgevingswet. Er mag dus altijd worden gewerkt met deelvergunningen.

 • Omgevingsvergunningen aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet: er geldt speciaal overgangsrecht (artikel 4.79 van de Invoeringswet Omgevingswet)
 • Als de Omgevingswet in werking treedt en fase 2 is nog niet aangevraagd, dan wordt de gefaseerde omgevingsvergunning gesplitst in 2 procedures. De aanvraag eerste fase wordt afgehandeld op basis van het oude recht. De aanvraag voor de tweede fase wordt afgehandeld volgens het nieuwe recht. Beide aanvragen leveren – bij een positief besluit – een zelfstandige omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet op.

Gerelateerde aanvraag/seintje naar beide bevoegd gezagen als een aanvraag voor lozingen (waterschap) en niet-lozingen wordt gedaan

Wanneer een aanvrager een gecombineerde aanvraag indient (bijvoorbeeld een melding in het kader van de waterwet in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning), wordt de aanvraag ná het indienen gesplitst in:

 • melding (ingediend bij de waterbeheerder)
 • aanvraag (ingediend bij gemeente of provincie).

Beide organisaties hebben inzage in de gerelateerde melding/aanvraag.

Dit kan met de service Verzoek afhandelen.

Hiermee kunt u als bevoegd gezag of behandeldienst alle verzoeken op een bepaalde locatie opzoeken, zodat u kunt zien of andere organisaties ook een verzoek hebben ontvangen.

Basisregistraties BAG, GBA, NHR Er komt in het DSO een koppeling met de registers persoonsgegevens (Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)) en zakelijke gegevens (Handelsregister). Zodra deze koppelingen er zijn en iemand inlogt met eHerkenning of DigiD, vult het Omgevingsloket deze velden automatisch in, zodat er geen foute informatie wordt verschaft aan de bevoegd gezagen of behandeldiensten. Alleen het e-mailadres en telefoonnummer worden niet automatisch ingevuld, omdat deze informatie niet de registers staat.

Van OLO naar het nieuwe Omgevingsloket: aanvragen

OLO-DSO: Aanvragen
Omgevingsloket online (OLO) Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Aanvraag doen als organisatie Aanvraag doen in de rol baliemedewerker of met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2). Aanvraag doen met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2).
Aanvraag doen op papier Mogelijk Er is geen downloadbaar papieren formulier beschikbaar in het Omgevingsloket. Dat komt doordat alle mogelijke activiteiten en vragen dan op 1 formulier zouden moeten staan. Bij elkaar zou dat zo lang worden, dat dat in de praktijk niet werkbaar is voor zowel initiatiefnemers als behandelende organisaties.
Werkzaamheden en activiteiten

Omgevingsloket online gebruikt werkzaamheden bij de onderdelen Vergunningcheck en Aanvragen

Zie ook het document met een overzicht van de werkzaamheden (xlsx, 63 kB) in het huidige Omgevingsloket online (OLO) en daarnaast de activiteit, ID en werkzaamheid in het Nieuwe Omgevingsloket onder de Omgevingswet

Het Omgevingsloket gebruikt werkzaamheden bij de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. Zo vinden initiatiefnemers via begrijpelijke taal de juiste vragen bij een juridische activiteit. Als overheid bepaalt u zelf welke werkzaamheden u koppelt aan uw juridische activiteiten.

Lees meer over de werkzaamheden in het nieuwe Omgevingsloket op IPLO.nl

Grootte bijlagen U kunt maximaal 25 bestanden tegelijk toevoegen. Een bestand of een set bestanden mag maximaal 200 MB groot zijn. Een bestand mag 250 MB groot zijn.
Bestandsformaat bijlagen

Toegestaan:

 • Foto's: .png en .jpg
 • Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4)
 • Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4)
 • Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4)

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Als achtergrondinformatie ook:

 • ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr
 • CAD-bestanden: .dwg en .dxf
 • Bim-bestanden: .ifc en .ifcxml
 • Spreadsheet: .xls en .ods
 • XML-documenten: .xml
 • Proteus3-bestanden: .sdf

Formele bestandsformaten (artikel 7.1a,lid 1 van de Omgevingsregeling, geconsolideerde versie):

 • Foto’s en gescande documenten: PNG, TIFF, JPEG
  Digitale documenten: ODT 1.2, PDF/A-1, PDF/A-2
 • Tekeningen: PDF/A-2, SVG
 • Spreadsheets: CSV, ODS 1.2, PDF/A

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Als achtergrondinformatie ook:

 • Digitale documenten: DOC, DOCX, PDF 1.7
 • Geografische bestanden (2D en 3D): GML 3.3.1, ESRI SHAPE (inclusief aanvullende metabestanden)
 • Tekeningen: DXF, PDF 1.7
 • Bim-bestanden (2D en 3D): IFC en IFCXML
 • Spreadsheets: XLS, XLSX
 • Data: XML en RDF
 • Lozingsrisico’s: SDF
 • CAD bestanden: DWG, DGN en DXF
Wet Kwaliteitsborging bouw n.v.t.

De aanvraag voor een vergunning voor de Wkb wordt opgeknipt in een ruimtelijke en een technische bouwactiviteit. In de ruimtelijke activiteit wordt een aanvraag voor een vergunning gedaan. In de technische activiteit kan het begin van de bouwwerkzaamheden worden gemeld (na het verlenen van een vergunning) en ook de gereedmelding van het bouwwerk (na de bouwwerkzaamheden).

De indieningsformulieren voor de technische bouwactiviteit zijn aanwezig: namelijk voor het indienen van een vergunning, een melding en een informatieplicht. Ook de vergunningcheck is beschikbaar.

Zie hiervoor ook Technische bouwactiviteiten en de Wkb in het DSO


Meer informatie

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informeert u over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Communiceren over de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) krijgen ook het klantcontactcentrum (KCC) en front- en backoffices te maken met nieuwe werkwijzen, procedures, termijnen en instrumenten. Initiatiefnemers gebruiken verschillende kanalen om zich te informeren over wat nodig is en wat mag. Hoe beter deze informatie is, hoe minder initiatiefnemers zullen aankloppen bij het KCC.

Overgangsrecht omgevingsvergunning

Er geldt overgangsrecht voor omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).