Van OLO naar DSO: overheden

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

Op deze pagina

Een nieuw Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)).

Algemeen

Omgevingsloket online (OLO) Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
URL Omgevingsloket.nl
 • pre.omgevingswet.overheid.nl (aansluiten, oefenen)
 • dmo.omgevingswet.overheid.nl (demo geven)
 • omgevingswet.overheid.nl (nog in ontwikkeling)
Indienen Aanvragen en meldingen indienen is mogelijk tot de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (DSO).
Aanvullen Het aanvullen van een aanvraag (door het toevoegen van bijlagen) is mogelijk tot een half jaar na de datum inwerkingtreding. Ook het behandelen van aanvragen via Omgevingsloket is mogelijk een half jaar na de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nieuwe aanvragen en meldingen ontvangt u via het Omgevingsloket (DSO). Maar u ontvangt ook aanvullingen op aanvragen via OLO. Dit kan nog via e-mail of digikoppeling tot een half jaar na de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet.

OLO: periode vanaf de datum inwerkingtreding

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt u nieuwe aanvragen en meldingen binnen via het DSO. Initiatiefnemers kunnen dan geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via OLO of AIM.

Initiatiefnemers kunnen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding.

Krijgt u aanvragen of meldingen binnen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend? Dan moet u die volgens de oude wet afhandelen. Ook kunt u aanvullingen verwachten via OLO. Uw vergunning- of zaaksysteem moet daarom 2 soorten processen tegelijk aankunnen: volgens de oude wet en volgens de Omgevingswet.

Alle informatie over het nieuwe digitaal stelsel vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Omgevingsloket: van OLO naar DSO

OLO-DSO
Omgevingsloket online (OLO)> Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Berichtenverkeer

E-mail of digikoppeling/webservices.

U kunt kiezen voor de verzendmethode e-mail of soap/xml.

Geen e-mail. Overheden sluiten verplicht aan met 3 lokale systemen om:

 • aanvragen en meldingen te ontvangen.
 • omgevingswetbesluiten te publiceren.
 • toepasbare regels aan te leveren.
Berichtenverkeer, pdf en xml

Als u de verzendmethode op 'e-mail' heeft ingesteld, ontvangt u een e-mail met als bijlagen de pdf van de ingediende aanvraag en de pdf van de publiceerbare aanvraag.

Daarnaast ontvangt u een e-mail met de mededeling dat het xml-bestand beschikbaar is op de FTPlocatie.

Maakt u gebruik van de verzendmethode 'soap/xml'en gebruikt u digikoppeling, dan verwerkt uw systeem automatisch alle inkomende berichten in de aangesloten backoffice. U ziet de inhoud van deze berichten dus alleen in uw behandelsysteem.

U krijgt de informatie als xml-bestand en als publiceerbaar pdf-bestand. In het pdf-bestand staat niet alle informatie uit de aanvraag. Privacygevoelige en bedrijfsgevoelige informatie zijn daaruit weggelaten.

U krijgt dus alleen een publiceerbare pdf, en niet een pdf van de ingediende aanvraag.

Wordt er in het Omgevingsloket een verzoek ingediend? Dan krijgen zowel het bevoegd gezag als de behandeldienst (indien ingesteld) hiervan een melding. Deze melding heet een notificatie. Dit is een XML-bericht. Op basis van het verzoeknummer dat in de notificatie staat, kunt u het juiste verzoek met bijbehorende bijlagen ophalen. In het opgehaalde verzoek staan de vragen die de initiatiefnemer heeft gekregen en de antwoorden daarop. Ook staan er links in naar de documenten die de initiatiefnemer heeft toegevoegd.

Behandel- en beheermodule Er is een behandel- en een beheermodule: inloggen met een omgevingsloketaccount voor baliemedewerker, coördinator, behandelaar en beheerder. Er is geen behandelmodule. Behandelen gaat via het eigen systeem.
Taken of API's De lokale beheerder of coördinator werkt met taken. Alle functionaliteiten en gegevens van het loket worden aangeboden als services. Ook wel bekend als API's (Application Programming Interface). API's zorgen ervoor dat softwareprogramma's onderling met elkaar kunnen communiceren.
Behandeldienst In de beheermodule stelt de lokaal beheerder een behandeldienst in.

Behandeldienst instellen met een API of via STTR software. Behandeldienst instellen is mogelijk op activiteit, locatie en toestemming.

Op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO zijn de omgevingsdiensten als behandeldienst ingesteld voor de basistaken.

Toepasbare regels Toevoegen van lokale regels vergunningcheck of lokale vragen aanvraagformulier: in de beheermodule door de lokale beheerder. Het toevoegen van toepasbare regels (vragenbomen) gaat via het regelbeheersysteem van de eigen organisatie. Dat is aangesloten op de Registratie Toepasbare Regels (RTR).
Samenwerken Advies vragen kan via de behandelmodule in OLO of via digikoppeling/eigen systeem. Als overheid sluit u aan op de Samenwerkfunctionaliteit (met een API) om samen te werken met ketenpartners. Bijvoorbeeld tijdens het behandelen van vergunningaanvragen. U werkt samen vanuit uw eigen zaak- of vergunningensysteem.

Adviesorganisaties zonder zaak- of vergunningensysteem kunnen samenwerken via het webportaal van de Samenwerkfunctionaliteit. Hiervoor loggen ze in met eHerkenning (niveau 3).

Overzicht aanvragen Een overzicht met ingediende aanvragen en meldingen staat in de behandelmodule. En de aanvragen staan op de ftp-server. Er is geen ftp-server. Er is geen overzicht met aanvragen. Aanvragen worden direct overgehaald naar het eigen zaak- of vergunningsysteem. De digikoppeling werkt met retry-mechanismen. En blijft het notificatiebericht net zo lang versturen totdat dit goed aankomt.
Aanvraag of aanvulling opnieuw versturen De lokale beheerder kan een aanvraag of aanvulling opnieuw versturen. Dit kan door in het OLO de aanvraag te openen en de taak 'aanvraag opnieuw versturen' uit te voeren. Dit is niet mogelijk en niet meer nodig. Na het versturen van een notificatiebericht komt er vanuit uw organisatie een ontvangstbevestiging (of 'acknowledgement') terug. Als DSO geen ontvangstbevestiging terug krijgt zal DSO het bericht opnieuw aanbieden tot het afgeleverd kan worden. Er vindt monitoring plaats, als DSO geen ontvangbevestiging terug krijgt zal in de productiefase van het DSO er ook een incidentmelding worden aangemaakt. Na 9 keer geen ontvangstbevestiging te hebben ontvangen nemen we contact op met de organisatie. Zo kent DSO een gegarandeerde aflevering.
Aanvulling op een aanvraag Aanvulling komt in loket en op ftp-server

Als een initiatiefnemer een aanvulling indient, krijgt u als bevoegd gezag een verzoekmelding. Het bijbehorende verzoeknummer heeft een extra volgnummer. Dat nummer begint bij 001 en loopt op na elke aanvulling. In de aanvulling staat ook de rest van de aanvraag. Uw zaaksysteem vergelijkt de eerdere aanvraag met de aanvraag na de aanvulling. Zo ziet u de aanvulling in uw systeem.

Wanneer een aanvulling wordt gedaan op een aanvraag worden alle bijlagen opnieuw ingestuurd. Met de softwareleverancier zal bevoegd gezag moeten bezien of en hoe bijlagen die al zijn ingediend worden gescand op veranderingen/danwel niet opnieuw in het zaaksysteem komen.

Wijzigen bevoegd gezag Via een taak in OLO of het eigen systeem. Leverancier kan dit inbouwen in het eigen systeem van een organisatie. Dit kan met de service Verzoek afhandelen.
Behandeling overdragen aan andere organisatie Mogelijk voor een coördinator van een aanvraag, met een taak. Mogelijk, als overheid kunt u een verzoek na ontvangst doorsturen naar een behandeldienst. Dit kan met de service Verzoek afhandelen.
Vooroverleg/omgevingsoverleg Vooroverleg. Dit kan via het Omgevingsloket als het bevoegd gezag dit toestaat. Dit staat aan of uit. Omgevingsoverleg. Overheden kunnen per activiteit en/of toestemming bepalen of ze omgevingsoverleg via het DSO ondersteunen. Dit gaat met een API of STTR software. Er zijn standaardinstellingen. Voor een gemeente is op de productie-omgeving omgevingsoverleg standaard nooit toegestaan.
Aanvullen van bijlagen tijdens het omgevingsoverleg Mogelijk Niet mogelijk
Aanvraag doen op papier Mogelijk Er is geen downloadbaar papieren formulier beschikbaar in het Omgevingsloket. Dat komt doordat alle mogelijke activiteiten en vragen dan op 1 formulier zouden moeten staan. Bij elkaar zou dat zo lang worden, dat dat in de praktijk niet werkbaar is voor zowel initiatiefnemers als behandelende organisaties.
'Ambsthalve invoeren' van een papieren aanvraag Het digitaliseren van een aanvraag die op papier is ontvangen is mogelijk. Dit kan met de rol baliemedewerker. Het invoeren van een aanvraag of omgevingsoverleg (ambtelijk invoeren) in het DSO moet het bevoegd gezag met het eigen zaak- of vergunningensysteem opvoeren.
Communicatie naar aanvrager Via OLO of eigen systeem Alle initiatiefnemers krijgen na het indienen van een verzoek een bevestiging te zien in hun scherm. Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een automatische notificatie van DSO via de berichtenbox. In de toekomst krijgen bedrijven dit ook. Dit geldt ook bij het indienen van aanvullingen of het intrekken van een aanvraag.

Voor de verdere communicatie (zoals status, aanvullende stukken of het besluit) bepaalt de overheid zelf hoe ze communiceert met initiatiefnemers.

Aanvraag doen als organisatie Aanvraag doen in de rol baliemedewerker of met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2). Aanvraag doen met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2).
Aanvulling vragen, statusupdates, beschikking Via OLO of eigen systeem. Via eigen systeem
Gefaseerde aanvraag Gefaseerde aanvraag is mogelijk.

Gefaseerde aanvraag verdwijnt onder de Omgevingswet. Het verschijnsel "onlosmakelijkheid" uit de Wabo speelt niet meer onder de Omgevingswet. Er mag dus altijd worden gewerkt met deelvergunningen.

 • Omgevingsvergunningen aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet: er geldt speciaal overgangsrecht (artikel 4.79 van de Invoeringswet Omgevingswet)
 • Als de Omgevingswet in werking treedt en fase 2 is nog niet aangevraagd, dan wordt de gefaseerde omgevingsvergunning gesplitst in 2 procedures. De aanvraag eerste fase wordt afgehandeld op basis van het oude recht. De aanvraag voor de tweede fase wordt afgehandeld op grond van het nieuwe recht. Beide aanvragen leveren – bij een positief besluit – een zelfstandige omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet op.

Gerelateerde aanvraag/seintje naar beide bevoegd gezagen als een aanvraag voor lozingen (waterschap) en niet- lozingen wordt gedaan

Wanneer een aanvrager een gecombineerde aanvraag indient (bijvoorbeeld een melding in het kader van de waterwet in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning), wordt de aanvraag ná het indienen gesplitst in:

 • melding (ingediend bij de waterbeheerder)
 • aanvraag (ingediend bij gemeente of provincie).

Beide organisaties hebben inzage in de gerelateerde melding/aanvraag.

Dit kan met de service Verzoek afhandelen.

Hiermee kunt u als bevoegd gezag of behandeldienst alle verzoeken op een bepaalde locatie opzoeken, zodat u kunt zien of andere organisaties ook een verzoek hebben ontvangen.

Grootte bijlagen U kunt maximaal 25 bestanden tegelijk toevoegen. Een bestand of een set bestanden mag maximaal 200 MB groot zijn. Een bestand mag 250 MB groot zijn.
Bestandsformaat bijlagen

Toegestaan:

 • Foto's: .png en .jpg
 • Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4)
 • Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4)
 • Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4)

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Als achtergrondinformatie ook:

 • ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr
 • CAD-bestanden: .dwg en .dxf
 • Bim-bestanden: .ifc en .ifcxml
 • Spreadsheet: .xls en .ods
 • XML-documenten: .xml
 • Proteus3-bestanden: .sdf
Formele bestandsformaten (artikel 7.1a,lid 1 van de Omgevingsregeling, geconsolideerde versie):
 • Foto’s en gescande documenten: PNG, TIFF
 • Digitale documenten: ODT 1.2, PDF/A-1, PDF/A-2
 • Tekeningen: PDF/A-2, SVG
 • Spreadsheets: CSV, ODS 1.2, PDF/A

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Als achtergrondinformatie ook:

 • Digitale documenten: DOC, DOCX, PDF 1.7
 • Foto’s en gescande documenten: JPEG
 • Geografische bestanden (2D en 3D): GML 3.3.1, ESRI SHAPE (inclusief aanvullende metabestanden)
 • Tekeningen: DXF, PDF 1.7
 • Bim-bestanden (2D en 3D): IFC en IFCXML
 • Spreadsheets: XLS, XLSX
  Data: XML en RDF
 • Lozingsrisico’s: SDF
 • CAD bestanden: DWG, DGN en DXF
Basisregistraties BAG, GBA, NHR Er komt in het DSO een koppeling met de registers persoonsgegevens (Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)) en zakelijke gegevens (Handelsregister). Zodra deze koppelingen er zijn en iemand inlogt met eHerkenning of DigiD, vult het Omgevingsloket deze velden automatisch in, zodat er geen foute informatie wordt verschaft aan de bevoegd gezagen of behandeldiensten. Alleen het e-mailadres en telefoonnummer worden niet automatisch ingevuld, omdat deze informatie niet de registers staat.
Wet Kwaliteitsborging bouw n.v.t.

De aanvraag voor een vergunning voor de Wkb wordt opgeknipt in een ruimtelijke en een technische bouwactiviteit. In de ruimtelijke activiteit wordt een aanvraag voor een vergunning gedaan. In de technische activiteit kan het begin van de bouwwerkzaamheden worden gemeld (na het verlenen van een vergunning) en ook de gereedmelding van het bouwwerk (na de bouwwerkzaamheden).

De indieningsformulieren voor de technische bouwactiviteit zijn al aanwezig: namelijk voor het indienen van een vergunning, een melding en een informatieplicht. Het Rijk maakt nog een vergunningcheck voor de Wkb.

Van AIM naar DSO

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen meldingen meer indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).  Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

AIM-DSO
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, aimonline.nl) Omgevingsloket (DSO)
Beheermodule Er is een beheermodule (AIM Admin) inloggen met eHerkenning. Er is geen beheermodule.
Maatregelchecker AIM maatregelchecker Maatregelen op maat.
Melding behandelen De AIM werkt met 'Deelnemers'. Het bevoegd gezag kan zelf deelnemer zijn wanneer zij zelf hun meldingen verwerken en behandelen. Zij kunnen ook een andere organisatie, zoals een omgevingsdienst, een mandaat geven om hun AIM-meldingen te verwerken en behandelen. In dat geval is de omgevingsdienst de deelnemer voor het bevoegd gezag. Meldingen komen direct binnen in het eigen systeem van het bevoegd gezag en kunnen daar behandeld worden. Een behandeldienst kan van het bevoegd gezag een mandaat krijgen op activiteit via een API.

Meer informatie

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informeert u over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Toolkit Omgevingswet

De Toolkit is bedoeld voor communicatieadviseurs van decentrale overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De site bevat informatie en communicatiemiddelen over de Omgevingswet die vrij gebruikt mogen worden.