Mailing Omgevingsloket online 7 juni 2024

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online, 7 juni 2024

Omgevingsloket online (OLO) en AIM stoppen 1 juli 2024

Wij vragen u deze mailing te verspreiden binnen uw organisatie, aan iedereen die te maken heeft met OLO of AIM (vergunningverleners, klantcontactcentrum).

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van OLO of AIM naar het nieuwe Omgevingsloket. Initiatiefnemers kunnen geen aanvullingen meer indienen via OLO. Initiatiefnemers zien in tekstblokken in OLO dat zij voor het doen van aanvullingen na 1 juli 2024, contact op moeten nemen met de overheid die hun aanvraag behandelt.

Als overheid kunt u vanaf 1 juli in OLO geen behandeltaken meer uitvoeren en geen aanvragen of meldingen meer inzien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd. Als overheid moet u daarom alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen. Maakt u gebruik van webservices/digikoppeling? Dan ontvangt u alle aanvragen vanuit OLO automatisch in uw eigen systeem. Actie is dan niet nodig.

Controleer de informatie op uw website

Controleer de verwijzingen op uw websites. Verwijzen deze nog naar OLO en AIM? Vraag de webredactie van uw organisatie de verwijzingen aan te passen naar het nieuwe Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl(verwijst naar een andere website). U kunt ook rechtstreeks verwijzen naar de vergunningcheck Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl)

Hoe wilt u als overheid aanvullingen ontvangen na 1 juli 2024?

Op 1 juli 2024 stopt OLO. Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk. Initiatiefnemers kunnen na 1 juli 2024 op 2 manieren aanvullingen op OLO-aanvragen indienen:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Als overheid moet u beslissen hoe u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op OLO-aanvragen wilt ontvangen. Wilt u gebruik maken van het nieuwe formulier? Om initiatiefnemers hierover te informeren, kunt u gebruik maken van een handleiding. Deze vindt u op de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag.

Schakeldag: uitleg over het nieuwe Omgevingsloket

Op 27 juni is de Schakeldag 2024 in 's-Hertogenbosch. De Schakeldag is hét evenement voor medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om bij te blijven op hun kennisgebieden in de leefomgeving. Tijdens de Schakeldag wordt in meerdere sessies uitleg gegeven over het nieuwe Omgevingsloket.

Bent u erbij op 27 juni? Schrijf u nu in voor de Schakeldag