Aansluiten webservices Omgevingsloket online

Deze informatie is voor overheidsorganisaties die via webservices (digikoppeling) willen aansluiten op Omgevingsloket online.

Aansluiten op webservices

Omgevingsloket online kan via mail of via Digikoppeling informatie uitwisselen met uw organisatie. Maakt u gebruik van Digikoppeling (gestandaardiseerd geautomatiseerd berichtenverkeer), dan verwerkt uw systeem automatisch alle inkomende berichten in de aangesloten backoffice. U ziet de inhoud van deze berichten dus alleen in uw behandelsysteem.

Daarnaast kan uw systeem via Digikoppeling berichten naar Omgevingsloket online versturen. Bijvoorbeeld om de status van een procedure te wijzigen of om via Omgevingsloket online bij een andere organisatie advies aan te vragen.

Bij aansluiting via Digikoppeling wordt een groot deel van het mail-verkeer vervangen, maar een deel van de notificaties blijft via mail verlopen.

Digikoppeling is een set van (koppelvlak)standaarden die elektronisch berichtenverkeer tussen overheden regelt. De verschillende koppelvlakstandaarden omvatten logistieke afspraken.

Digikoppeling regelt de volgende zaken zoals:

  • Wat is het adres waarnaar het bericht verstuurd moet worden?
  • Hoe weet de ontvanger zeker wie de aanvrager is?
  • Hoe wordt de inhoud van een bericht beveiligd?
  • Welke berichten zender en ontvanger kunnen uitwisselen
  • Ontvangstbevestiging.

Meer informatie over Digikoppeling vindt u bij Logius: https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling

De inhoud van een OLO-bericht volgt ook een standaard: StUF-LVO. OLO beveelt het gebruik van StUF-LVO 3.12 aan.

Handleiding

Zie voor meer informatie over aansluiten op webservices de handleiding (pdf, 411 kB).

Testen dataverkeer

Van de diverse berichten die in de overzichten zijn genoemd zijn, zijn voorbeeldberichten uitgewerkt waarin de velden (tags) zijn aangegeven die minimaal ingevuld zijn. Per bericht is een instructie bijgevoegd. De testset kunt u gebruiken om berichtenverkeer van en naar Omgevingsloket online en uw eigen organisatie te testen. U kunt de voorbeeldXMLs aanpassen met de gegevens uit uw eigen organisatie.

De basis van deze berichten is het bericht 'aanbieden van een aanvraag'. Dit bericht bevat de informatie die een aanvrager heeft ingevuld bij het opstellen van een aanvraag. In StUF 3.05 heet het aanbiedingsbericht 'omvLk01AanbiedenAanvraag', in de 3.1x versies heet het aanbiedingsbericht 'omvDi01AanbiedenAanvraag'.

Er is voor elke StUF-LVO versie een testset ontwikkeld die wordt beschreven en behandeld:

Per StUF-LVO versie is er een WSDL schema waarop de berichten zijn gedefinieerd. Het schema kunt u op de pagina: WSDL en voorbeeld berichtenset StUF-LVO downloaden.