Gebruikersbeheer

U kunt als lokaal beheerder nieuwe gebruikers toevoegen aan uw organisatie.

Van bestaande gebruikers kunt u de gegevens wijzigen (behalve de gebruikersnaam).

Het is niet toegestaan om bepaalde tekens te gebruiken in de gebruikersnaam. In ieder geval geen spaties en ook geen + teken. Underscores (_) geven in ieder geval geen probleem.

Een lokaal beheerder kan alle gebruikers van de eigen organisatie verwijderen. Ook als ze nog actief zijn in een aanvraag als coördinator of behandelaar. Dit kan via de knop ‘Gebruiker verwijderen’. Deze staat naast de knop ‘Gebruiker toevoegen’.

gebruiker verwijderen

Rollen in accounts

De beheerder kan aan elk account één of meer van de volgende rollen toekennen:

  • baliemedewerker
  • coördinator
  • behandelaar
  • beheerder

Elke rol geeft het recht om bepaalde taken uit te voeren. Sommige taken kunnen door meerder rollen worden uitgevoerd. Behandelaars kunnen pas taken uitvoeren als de aangewezen coördinator hiertoe een verzoek heeft gedaan. Dit staat uitgebreid beschreven in de Handleiding Omgevingsloket online. Op pagina 12 staat een tabel 'Rechtenoverzicht' voor de rollen baliemedewerker, behandelaar en coördinator.

Het kan zijn dat het toekennen van meerdere rollen aan een account leidt tot tegenstrijdigheid in rechten in de behandelmodule. Dit doet zich vooral voor in een account met zowel de rol behandelaar als coördinator.

Daarom verdient het aanbeveling om maar één rol in een account op te nemen. Dit betekent wel dat u voor medewerkers die meerdere rollen nodig hebben meerdere accounts moet aanmaken.

Wachtwoorden

In de praktijk blijkt dat sommige gebruikers niet meer kunnen inloggen door problemen met het wachtwoord.

Het wachtwoord is 120 dagen geldig, moet aan bepaalde eisen voldoen en na vijf maal een verkeerd wachtwoord opgeven wordt het account geblokkeerd. De lokaal beheerder kan het account weer deblokkeren.

Bekijk ook de meest voorkomende vragen over het wachtwoord van een account.


Zie ook de Handleiding Omgevingsloket online: