Advies

Wij hebben drie aanbevelingen om het loket actueel te houden. De aanbevelingen helpen om er voor te zorgen dat de instellingen zo goed mogelijk aansluiten bij de gevolgde werkwijze bij het behandelen van vergunningaanvragen.

  1. Wijs één lokaal beheerder aan die hoofdverantwoordelijk is voor de 'juiste' instellingen in de beheermodule. Bij veel organisaties zijn er meerdere personen met de rol beheerder.  Als dat zo is zorg er dan voor dat één lokaal beheerder hoofdverantwoordelijk is voor het organisatie- en relatiebeheer en de stuurgegevens.
  2. Wijs één beleidsmedewerker en/of vergunningverlener aan die verantwoordelijk is voor een goede aansluiting van het loket op:
    • de regelgeving (zorg dat de stuurgegevens actueel zijn)
    • de werkwijze bij het behandelen van vergunningaanvragen
  3. Plan een halfjaarlijks overleg tussen de verantwoordelijk lokaal beheerder en beleidsmedewerker/vergunningverlener. Loop alle punten van dit infoblad door en pas waar nodig de gegevens aan.