Organisatiebeheer

Stel hier de volgende gegevens in:

  • Organisatiegegevens
  • Communicatie en behandeling
  • Instellen van de invulhulp en vooroverleg; wel of niet gebruik van de dossiermodule; wel of niet tonen van de status van aanvragen; communicatie naar aanvrager/melder vanuit Omgevingsloket of niet; bepalen van de verzendmethode van berichten uit Omgevingsloket naar eigen organisatie
  • File Transfer Protocol (FTP)
    Instellen van het wachtwoord voor toegang tot de FTP-fileserver