Organisatiegegevens

Per onderdeel (binnen de organisatiegegevens) volgt hier een korte toelichting.

In het Omgevingsloket kunt u bij uw organisatie-instellingen de organisatiegegevens aanpassen. Onderstaand leest u een toelichting op de verschillende onderdelen.

Let op: Alleen de gegevens van bevoegd gezagen worden getoond aan de aanvrager/gemachtigde in de aanvraagmodule. Gegevens van behandeldiensten worden dus nooit getoond in de aanvraagmodule.

Id

Dit is de organisatie-Id ('identificatiecode'). Omgevingsloket online gebruikt dit in de communicatie naar de organisatie. En het toekennen van rechten aan de organisatie. Zo komt deze code weer terug in de FTP-gebruikersnaam.

Deze code is niet in te stellen door de lokaal beheerder. De code wordt vastgelegd bij het aanmaken van de organisatie. Na het aanmaken kan het Id niet meer gewijzigd worden, ook niet door de landelijk beheerder.

Naam

Dit is de naam van de organisatie in Omgevingsloket. De naam is niet aan te passen door de lokaal beheerder; wel door de landelijk beheerder. Als deze naam gewijzigd moet worden, neem dan contact op met de helpdesk Omgevingsloket online.

Overheids Identificatie Nummer (OIN)

Dit nummer hoeft alleen ingevuld te worden als de organisatie gebruik maakt van de verzendmethode 'SOAP/XML'. Dus als de organisatie digikoppeling/webservices gebruikt voor de communicatie tussen Omgevingsloket en de organisatie.

Wanneer er geen of een verkeerd OIN staat ingevuld, leidt dit tot foutmeldingen in het berichtenverkeer.

CBS nummer

Dit nummer is niet in te stellen door de lokaal en landelijk beheerder. Het CBS is gekoppeld aan de postcode- en kadastertabellen in het loket.

Omschrijving

Wat u hier invult, wordt niet aan derden getoond. Geef eventueel een omschrijving van de organisatie en de diensten die worden aangeboden.

Contactpersoon

Als een naam is ingevuld wordt deze contactpersoon getoond in het papieren formulier.

Geslachtsaanduiding contactpersoon

Deze keuze wordt nergens getoond aan derden.

Toelichting

Wat u hier invult, wordt niet aan derden getoond. Geef eventueel een functieomschrijving van de contactpersoon.

Postadres

Het postadres wordt in de aanvraagmodule alleen getoond in het 'papieren formulier'.

Bezoekadres

Het bezoekadres wordt in de aanvraagmodule alleen getoond in het 'papieren formulier'.

Telefoonnummer

Het telefoonnummer wordt, als het is ingevuld, getoond:

 • in de aanvraagmodule in de digitale aanvraag ('Contact met bevoegd gezag')
 • in het 'papieren formulier'.

Bereikbaar op

De gegevens die hier worden ingevuld worden getoond onder ('Contact met bevoegd gezag') en in het 'papieren formulier'.

Faxnummer

Het faxnummer wordt, als het is ingevuld, in de aanvraagmodule getoond in het 'papieren formulier'.

Contact per e-mail of contactformulier op de website

Dit is een verplicht veld. Het wordt in de aanvraagmodule getoond:

 • in de digitale aanvraag ('Contact met bevoegd gezag')
 • in het 'papieren formulier'.

Als  een e-mailadres wordt ingevuld wordt 'E-mailadres' getoond. Als een url wordt ingevuld wordt 'Contactformulier' getoond.

E-mailadres vergunning

Dit is een verplicht veld.

Dit wordt niet getoond aan derden. Het is het e-mailadres waar het loket alle e-mails naartoe stuurt. Bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of een aanvulling of bij het vragen of geven van advies.
N.B. Als er een coördinator is aangewezen in een aanvraag/melding dan worden sommige e-mails naar het adres verstuurd dat in het account van de coördinator is opgenomen.

E-mailadres beheer

De e-mail ‘Aanbieden StUF-bericht mislukt’ wordt naar dit e-mailadres gestuurd. Als dit veld niet is ingevuld, wordt dit bericht gestuurd naar 'e-mailadres vergunning'.

Website

De url die hier wordt ingevuld wordt in de aanvraagmodule getoond in de digitale aanvraag ('Contact met bevoegd gezag') en in het 'papieren formulier'.

Verantwoordelijke

De naam die hier eventueel wordt ingevoerd wordt niet getoond aan derden in OLO.

Tonen gegevens bevoegd gezag in aanvraagmodule

De volgende velden worden dus getoond in de digitale aanvraag ('Contact met bevoegd gezag'):

 • Naam
 • Telefoonnummer (als dit is ingevuld)
 • Bereikbaar op (als dit is  ingevuld)
 • Contact per e-mail of contactformulier op de website
 • Website (als dit is ingevuld)

Afbeelding: Contactgegevens bevoegd gezag bij invullen van alle velden

Contact met bevoegd gezag

Afbeelding: Contactgegevens bevoegd gezag bij invullen van alleen de verplichte velden

Contact met bevoegd gezag minimale gegevens

Papieren formulier

De volgende velden worden (als dit in ingevuld) getoond in het papieren formulier:

 • Naam
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • Contact per e-mail of contactformulier op de website
 • Website
 • Contactpersoon
 • Bereikbaar op

Afbeelding: Contactgegevens bevoegd gezag bij invullen van alle velden

Contactgegevens bevoegd gezag in papieren formulier

Afbeelding: Contactgegevens bevoegd gezag bij invullen van alleen de verplichte velden

Contactgegevens bevoegd gezag in papieren formulier minimale gegevens