Rapportages

U kunt als lokaal beheerder rapportages maken. Ter controle van de instellingen en ter controle van de behandeling van aanvragen.

De volgende rapportages kunnen worden gemaakt:

 • Organisatie-instellingen
 • Gebruikers en hun rollen
 • Behandelaars met aantallen dossiers in behandeling
 • Aangesloten adviesorganisaties
 • Aangesloten behandeldiensten
 • Lokale regels vergunningcheck
 • Lokale parameters vergunningcheck (alle versies)
 • Lokale vragen aanvraagformulier (alle versies)
 • Kenmerken van ingediende aanvragen
 • Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen
 • Aangevraagde adviesaanvragen
 • Ontvangen adviesaanvragen

Bij de laatste 4 rapportages kan/moet een periode worden opgegeven waarover de gegevens worden getoond.

Rapportage Kenmerken van ingediende aanvragen

U kunt de rapportage 'Kenmerken van ingediende aanvragen' gebruiken om te controleren of alle aanvragen in behandeling zijn genomen.

De rapportage kent de volgende gegevens:

 • Naam aanvraag
 • Aanvraagnummer
 • Soort aanvrager (NP of NNP)
 • Naam Opdrachtgever/Aanvrager (NP: Geslachtsnaam / NNP: Statutaire naam)
 • KvK of BSN
 • Soort gemachtigde (NP of NNP)
 • Naam Gemachtigde (NP: Geslachtsnaam / NNP: Statutaire naam)
 • KvK of BSN
 • Datum aanvraag ingediend
 • Gefaseerd indienen (NEE/FASE1/FASE2)
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en optioneel huisletter en huisnummertoevoeging)
 • Kadastraal (burgerlijke gemeente, kadastrale gemeente, kadastrale sectie, kadastraal perceelnummer)
 • Onderdelen (Opsomming van de onderdeelnamen)
 • Onderdelen Kosten
 • Projectkosten
 • Aanvraag ingetrokken (N/J)
 • Gedigitaliseerd (J/N)
 • Datum laatste wijziging
 • Naam bevoegd gezag
 • Naam behandeldienst/uitvoerder (deze kolom is alleen gevuld als het bevoegd gezag de aanvraag niet zelf behandelt)
 • Coördinator
 • Referentienummer bevoegd gezag
 • Status (van de aanvraag)
 • Soort procedure
 • Aantal adviesaanvragen
 • Adviesorganisaties (Opsomming van de adviesorganisatienamen waar advies is aangevraagd)
 • Vvgb