Beheer behandeldiensten (instellen behandeldiensten op basis van onderdelen of locatie)

Hier kunt u het uitbesteden van de behandeling instellen. Bij het indienen van aanvragen en meldingen wordt dan gekeken of er een behandeldienst is ingesteld. Als dat het geval is, dan wordt de aanvraag/melding ter behandeling aangeboden aan deze behandeldienst.

Aandachtspunten

Het bevoegd gezag kan instellen dat uitbesteding naar een behandeldienst plaatsvindt:

  • op basis van onderdelen
  • op basis van projectlocatie.

Dit kan strijdig met elkaar zijn. In dat geval bepaalt de instelling op basis van projectlocatie de uitbesteding aan een behandeldienst.

Een bevoegd gezag kan er voor kiezen om aanvragen op basis van bepaalde onderdelen door te zetten naar een behandeldienst. Als de aanvraag bestaat uit meer onderdelen, waarvan één of meer onderdelen niet zijn geselecteerd door het bevoegd gezag, dan komen deze gecombineerde aanvragen in zijn geheel bij het bevoegd gezag binnen. Deze aanvragen worden dan niet doorgezet naar de behandeldienst.

Meer over het instellen van behandeldiensten in de beheermodule en de werking van het loket bij aanvragen waarvoor een behandeldienst is gemandateerd vindt u hier.