Stuurgegegevens

Met de stuurgegevens kan het lokale bevoegd gezag voor bepaalde werkzaamheden eigen invulling geven aan:

  • de uitkomst van de vergunningcheck (lokale regels en parameters)
  • de vragen in het aanvraag- of meldingsformulier (lokale vragen en kostenvraag aanvraagformulier)
  • de inhoud van het bericht van bevestiging van ontvangst van de aanvraag

Stuurgegegevens

Beperkingen

Voordat we ingaan op de instelmogelijkheden willen we aangeven dat de mogelijkheden in het huidige loket een aantal beperkingen kennen. Deze hebben te maken met de keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerpen en bouwen van het huidige loket.

Bijvoorbeeld: één van die beperkingen betreft de relatie tussen de check en het aanvraagformulier. In de check kan bijvoorbeeld de gemeente aangeven dat er voor de werkzaamheid 'Kappen' nooit een vergunningplicht is. Als de aanvrager de check doorloopt en vanuit de check naar de aanvraag gaat zal er dan ook geen formulier voor 'Kappen' klaargezet worden in de aanvraag. Maar de aanvrager kan wel zonder de check te doen altijd een vergunningaanvraag voor 'Kappen' opstarten. Het is niet mogelijk voor de gemeente om dit 'uit te zetten'.

Daarnaast is er ook geen mogelijkheid om voor de werkzaamheid 'Kappen' in te stellen dat er een meldingsplicht geldt. Het loket kent alleen een vergunningen aanvraagformulier voor deze werkzaamheid.

Er is wel onderzocht en nagegaan om hierin verbeteringen aan te brengen, maar deze wijzigingen zijn ingrijpend en kostbaar. En niet doorgevoerd met de verwachting dat er binnen niet al te lange termijn een nieuw loket komt. Met de realisatie van dit nieuwe loket zullen deze verbeteringen wel doorgevoerd worden.