Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier

Gemeenten kunnen voor de volgende onderdelen instellen dat in het aanvraagformulier een opgave van de projectkosten wordt opgenomen:

 • Bouwen
 • Reclame
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 • Kappen
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Slopen op grond van ruimtelijke regels
 • Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
 • Alarminstallatie
 • Opslag roerende zaken
 • Brandveilig gebruik
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • Weg aanleggen of veranderen

Overige bevoegde gezagen kunnen deze kostenvraag niet instellen.