Beheer lokale regels vergunningcheck

Hoe uw organisatie lokale regels kan instellen wordt uitgebreid beschreven in het infoblad.

Voor welke werkzaamheden u lokale regels kunt instellen, zie vraag en antwoord:

Hieronder wordt aanvullende informatie gegeven.

In de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld van een ingevoerde regel in de beheermodule, en het resultaat in het Omgevingsloket:

Vrijstellingsregels vergunningcheck beheer naar aanvraag

Bij het invoeren van de tekst geldt een harde return (Enter) als een nieuwe alinea (in aanvraagmodule) en een zachte return (Shift + Enter) als een nieuwe zin binnen een alinea. In de beheermodule is dit niet te zien.

Wanneer achter de URL van de hyperlink een naam wordt toegevoegd tussen haakjes ziet u alleen deze naam in de vergunningcheck.

Tip Het is aan te raden om na het opslaan van de vrijstellingsregel(s) te controleren hoe de nieuwe tekst getoond wordt. En of de link goed werkt.

Open hiervoor de vergunningcheck, kies bij ‘Locatie’ voor uw gemeente en selecteer de betreffende werkzaamheid. Daarna beantwoordt u de vragen in de check totdat de ingevoerde vrijstellingsregels getoond wordt(en).

Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor deze werkzaamheid kan slechts één vrijstellingsregel gelden, namelijk als er een interferentiegebied is aangewezen. Daarom wordt deze regel bij het instellen vooringevuld. De lokaal beheerder kan de tekst wel zelf aanpassen en een link toevoegen naar een website voor meer informatie. Zie hiervoor de vraag en antwoord.


Hier vindt u de Handleidingen en Infobladen: