Beheer lokale parameters vergunningcheck

Lokale parameters kunnen doorwerken in de check en in het aanvraagformulier.
Meer informatie vindt u in het Infoblad beheer lokale regelgeving.

Voor gemeenten geldt dat ze maar één parameter in kunnen voeren.

Deze parameter betreft de werkzaamheid ‘Bouwwerk brandveilig gebruiken’ en geldt zowel voor de check als het aanvraagformulier. In de vragen en antwoorden leest u hoe u deze parameter moet instellen.


Hier vindt u de Handleidingen en Infobladen