Beheer ontvangstbevestiging

Wanneer een aanvraag of melding wordt ingediend wordt er vanuit Omgevingsloket online altijd een ontvangstbevestiging verstuurd naar de aanvrager. Een deel van de tekst van deze bevestiging kan het bevoegd gezag wijzigen.

Het gaat om de volgende tekst:

“Wanneer er nieuws is over de aanvraag krijgt u een e-mail op dit adres. Om de status van de aanvraag te bekijken logt u in op Omgevingsloket online.”

In plaats hiervan kunt u een eigen tekst van maximaal 1.500 karakters instellen. Hoe dit werkt leest u op de pagina: 'Wat moet ik weten over de ontvangstbevestiging?'.