Handleidingen en infobladen

Hier vindt u handleidingen en informatiebladen over Omgevingsloket online.

Handleiding Omgevingsloket online

Infoblad voor lokaal beheerders

Instellen behandeldiensten en behandelen aanvragen Omgevingsdienst

FTP in Omgevingsloket

Webservices

Voor informatie over aansluiten op webservices, zie pagina Berichtenverkeer.

Informatie van Rijksoverheid over bouwen en slopen

Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor plantoetsers en vergunningverleners

Deze publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt gemeenten en omgevingsdiensten bij de vergunningverlening voor zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten en binnen beschermde gezichten.

Infobladen voor beheerders van het Omgevingsloket

Infoblad voor baliemedewerkers van het Omgevingsloket

Invuldocument

Functioneel ontwerp

Bijlagen functioneel ontwerp

Achtergrondinformatie

Engelstalig