Handleidingen en infobladen

Hier vindt u handleidingen en informatiebladen over Omgevingsloket online.

Handleidingen

Instellen behandeldiensten en behandelen aanvragen Omgevingsdienst

FTP

Webservices

Voor informatie over aansluiten op webservices, zie pagina berichtenverkeer.

Infobladen

Invuldocument

Functioneel ontwerp

Bijlagen functioneel ontwerp

Achtergrondinformatie

Engelstalig