Functioneel ontwerp berichtencatalogus

In de functionele ontwerpen voor Omgevingsloket online staat beschreven hoe de StUF standaard wordt toegepast. Bij de opzet van StUF-LVO 3.05 is een berichtencatalogus gemaakt waarin de gegevens gedefinieerd zijn die in een bericht aanwezig kan zijn en hoe berichten zijn opgesteld.

Het koppelvlak voor electronisch berichtenverkeer is beschreven met Web Services Description Language (WSDL). De WDSL bevat beschrijvende documenten, XML-schema's (XSD's) en de bijbehorende StUFstandaard XML-schema's.

Op deze pagina treft u meer informatie over al deze aspecten.

De StUF-LVO versies die door Omgevingsloket online worden ondersteund zijn:

StUF-LVO 3.05 
ingevoerd sinds Omgevingsloket online release 2.3

StUF-LVO 3.11
ingevoerd sinds Omgevingsloket online release 2.7

StUF-LVO 3.12
ingevoerd sinds Omgevingsloket online release 2.9

Berichtenset StUF-LVO 3.05 :

Berichtenset StUF-LVO 3.05
Vanuit Omgevingsloket online Naar Omgevingsloket online
Bericht indienen aanvraag Bericht Voeg Status Toe*
Bericht aanvragen vooroverleg (e20) Verwijderen status **
Bericht indienen aanvulling Bericht aanvragen advies
Bericht intrekken aanvraag (e3) Bericht Koppel zaak aan aanvraag
Bericht verwijderen aanvraag (e31) Bericht Wijzigen Procedure
Bericht wijzigen van gemachtigde (e28) Bericht Wijzigen BevoegGezag
Bericht aanvragen advies (e18)
Foutmelding (Fo01)

* Status meldingen kunnen gegeven worden van status 1 t/m 8.

Statuscode

1 ontvangen (is eerste stap wordt standaard gedaan

2 In behandeling

3 Aanvulling gevraagd

4 Aanhouden beslissing

5 Ontwerpbesluit

6 Beschikking

7 OLO Dossier gesloten

8 Gearchiveerd

Statuswijzigingen via webservices

Statusmeldingen veranderen de status van een dossier, maar starten geen routine op. De volgende statussen worden niet verwerkt door Omgevingsloket online:

 • Status melding "1"
 • Status melding "3"
 • Status melding "8"

In StUf 3.11 en 3.12 is er een apart bericht "Aanvragen aanvulling". Dit bericht wijzigt de status naar "Aanvulling gevraagd" en start de routine op.

Voorbeeldberichten StUF-LVO 3.05:

 • vzkDi01AanvragenAdvies: voor het aanvragen van advies bij een adviesorganisatie;
 • zakDi01KoppelVerzoekAanZaak: voor het koppelen van een zaaknummer aan een aanvraag. Het zaaknummer is een nummer die het BevoegdGezag aan de aanvraag kan toekennen;
 • staDi01VoegStatusToe: met dit bericht kan het BevoegdGezag, de status van een aanvraag aanpassen;
 • vzkDi01WijzigBevoegdGezag: hiermee kan een aanvraag toegekend worden aan een ander BevoegdGezag;
 • vzkDi01WijzigProcedure: hiermee kan de procedure van een aanvraag gewijzigd worden.

>Voorbeeldberichten Stuf 3.05 inclusief instructie (zip, 110 kB)

Berichtenset StUF-LVO 3.11

De berichtenset StUF-LVO 3.11 is uitgebreid ten opzichte van de berichtenset in StUF-LVO 3.05. De interactie tussen Omgevingsloket online en aangesloten overheden wordt beter ondersteund. In StUF-LVO 3.11 is de gegevens van de watervergunningen toegevoegd.

Ten opzichte zijn twee berichten gewijzigd;

 • indienen aanvulling
 • aanvragen advies

De gegevens van bijlagen worden in bericht twee maal getoond. De tag komt twee keer voor omdat het een bericht van het type W (wijziging) betreft waar volgens het StUF paradigma zowel de oude als de nieuwe gegevens in horen te staan. Het opnemen van oude en nieuwe gegevens is niet verder uitgewerkt. Om toch aan het paradigma te voldoen, zijn twee identieke elementen in het bericht opgenomen. Deze aanpassing heeft tot effect dat bij ophalen van bestanden twee maal de bestandenserver wordt geraadpleegd. U wordt geadviseerd in XSLT aanpassing te doen om maar éénmaal de bestanden over te halen.

Vanuit en Naar Omgevingsloket online

Vanuit Omgevingsloket online

Naar Omgevingsloket online

Bericht indienen aanvraag omgevingsvergunning (nieuw)

Bericht Koppel zaak aan aanvraag (E33)

Bericht indienen aanvraag watervergunning (nieuw)

Bericht Wijzig status (E32)

Bericht leveren aanvraag omgevingsvergunning (nieuw)

Bericht Wijzig procedure (E35)

Bericht leveren aanvraag watervergunning (nieuw)

Bericht Wijzig Bevoegd Gezag (E26)

Bericht aanvragen vooroverleg (E20)

Bericht Aanvragen advies (E18)

Bericht indienen aanvulling

Bericht Aanvragen aanvulling (nieuw)

Bericht intrekken aanvraag (E3)

Bericht Opvragen aanvraag (nieuw)

Bericht verwijderen aanvraag (E31) (Foutbericht)
Bericht voeg advies toe () Bericht Aanhouden beslissing
Bericht wijzigen van gemachtigde (E28) Bericht Opvragen Organisatiegegevens
Bericht aanvragen advies (E18)
Bericht Organisatiegegevens
(Foutbericht)

Voorbeeld berichten StUF-LVO 3.11

In StUF 3.11 zijn de volgende berichtensoorten mogelijk:

 • vrgDi01AanhoudenBeslissing: Met dit bericht kan het BevoegdGezag de status van de aanvraag op aanhouden beslissing zetten. De aanvrager zal per mail op de hoogte worden gebracht;
 • vrgDi01AanvragenAanvulling: met dit bericht kan er voor een onderdeel van een aanvraag, aanvulling worden gevraagd aan de aanvrager. De aanvrager krijgt hierover een mail;
 • vrgDi01AanvragenAdvies: met dit bericht kan er advies gevraagd worden aan een adviesorganisatie/gemeente/waterschap. Nadat de adviesorganisatie het advies heeft uitgebracht, krijgt het BevoegdGezag een bericht (vrgDu01AanvragenAdvies) terug;
 • vrgDi01KoppelZaakAanAanvraag; met dit bericht kan het BevoegdGezag een eigen zaaknummer koppelen aan de aanvraag;
 • vrgDi01OpvragenAanvraag: met dit bericht kan een BevoegdGezag de hele aanvraag opvragen waarvoor het bevoegd is. Een BevoegdGezag kan bijvoorbeeld advies aanvragen bij een ander BevoegdGezag. Het andere BevoegdGezag kan in dit geval de hele aanvraag opvragen met dit bericht;
 • vrgDi01OpvragenOrganisatieGegevens: Een willekeurig BevoegdGezag kan met dit bericht de organisatiegegevens van OLO opvragen. Het bevoegdGezag krijgt een XML waarin alle gegevens zijn opgenomen;
 • vrgDi01WijzigBevoegdGezag: met dit bericht kan het BevoegdGezag de aanvraag op naam van een ander BevoegdGezag zetten;
 • vrgDi01WijzigProcedure: met dit bericht kan het BevoegdGezag de procedure wijzigen. De aanvrager zal per mail op de hoogte worden gebracht;
 • vrgDi01WijzigStatus: met dit bericht kan het BevoegdGezag de status van het bericht wijzigen. De aanvrager zal per mail op de hoogte worden gebracht.

Statuscode

1 ontvangen (basis status)
2 In behandeling
3 Aanvulling gevraagd
4 Aanhouden beslissing
5 Ontwerpbesluit
6 Beschikking
7 OLO Dossier gesloten
8 Gearchiveerd

Statusmeldingen veranderen de status van een dossier, maar starten geen routine op. De volgende statussen worden niet verwerkt door Omgevingsloket online:

 • Status melding "1"
 • Status melding "3"
 • Status melding "8"

In StUf 3.11 en 3.12 is er een apart bericht "Aanvragen aanvulling". Dit bericht wijzigt de status naar "Aanvulling gevraagd" en start de routine op.

Voorbeeldberichten Stuf 3.11 inclusief instructie (zip, 198 kB)

Bericht leveren aanvraag omgevingsvergunning en Bericht leveren aanvraag watervergunning

Wanneer het vraagbericht "opvragen aanvraag" wordt ontvangen, zijn er twee antwoordberichten mogelijk. Afhankelijk van de vraag of een watervergunningaanvraag of een omgevingsvergunningaanvraag opgevraagd wordt, wordt het bericht "leveren aanvraag watervergunning" of het bericht "leveren aanvraag omgevingsvergunning" gestuurd. Dit bericht is inhoudelijk gelijk aan respectievelijk het bericht "indienen aanvraag watervergunning" of het bericht "indienen aanvraag omgevingsvergunning". Het verschil tussen de "leveren" en "aanbieden" is dat "leveren" een antwoordbericht is dat niet als aanvraag in behandeling genomen moet worden. Dit is een informatief bericht.

Berichtenset StUF-LVO 3.12

Het aantal berichten is in StUF-LVO 3.12 niet anders dan in StUF-LVO 3.11. Inhoudelijk zijn twee berichten aangepast;

 • berichten "indienen Aanvulling"
 • "bericht aanvragen advies" (E18).

De aanpassing ten opzichte van StUF-LVO 3.11 is dat in de berichten de eigenschappen van de bijlagen enkelvoudig worden weergegeven. Er worden geen historiegegevens getoond. De keuze om deze berichten aan te passen was dat er dubbel berichten verkeer ontstond bij overhalen van, dezelfde, bestanden naar de overheidsystemen.

Vanuit en Naar Omgevingsloket online
Vanuit Omgevingsloket online Naar Omgevingsloket online

Bericht indienen aanvraag omgevingsvergunning (nieuw)

Bericht Koppel zaak aan aanvraag (E33)

Bericht indienen aanvraag watervergunning (nieuw)

Bericht Wijzig status (E32)

Bericht leveren aanvraag omgevingsvergunning (nieuw)

Bericht Wijzig procedure (E35)

Bericht leveren aanvraag watervergunning (nieuw)

Bericht Wijzig Bevoegd Gezag (E26)

Bericht aanvragen vooroverleg (E20)

Bericht Aanvragen advies (E18)

Bericht indienen aanvulling

Bericht Aanvragen aanvulling (nieuw)

Bericht intrekken aanvraag (E3)

Bericht Opvragen aanvraag (nieuw)

Bericht verwijderen aanvraag (E31) (Foutbericht)
Bericht voeg advies toe () Bericht Aanhouden beslissing
Bericht wijzigen van gemachtigde (E28) Bericht Opvragen Organisatiegegevens
Bericht aanvragen advies (E18)
Bericht Organisatiegegevens
(Foutbericht)

Voorbeeld berichten StUF-LVO 3.12

Korte omschrijving van de verschillende berichtensoorten:

 • vrgDi01AanhoudenBeslissing: Met dit bericht kan het BevoegdGezag de status van de aanvraag op aanhouden beslissing zetten. De aanvrager zal per mail op de hoogte worden gebracht;
 • vrgDi01AanvragenAanvulling: met dit bericht kan er voor een onderdeel van een aanvraag, aanvulling worden gevraagd aan de aanvrager. De aanvrager krijgt hierover een mail;
 • vrgDi01AanvragenAdvies: met dit bericht kan er advies gevraagd worden aan een adviesorganisatie/gemeente/waterschap. Nadat de adviesorganisatie het advies heeft uitgebracht, krijgt het BevoegdGezag een bericht (vrgDu01AanvragenAdvies) terug;
 • vrgDi01KoppelZaakAanAanvraag; met dit bericht kan het BevoegdGezag een eigen zaaknummer koppelen aan de aanvraag;
 • vrgDi01OpvragenAanvraag: met dit bericht kan een BevoegdGezag de hele aanvraag opvragen waarvoor het bevoegd is. Een BevoegdGezag kan bijvoorbeeld advies aanvragen bij een ander BevoegdGezag. Het andere BevoegdGezag kan in dit geval de hele aanvraag opvragen met dit bericht;
 • vrgDi01OpvragenOrganisatieGegevens: Een willekeurig BevoegdGezag kan met dit bericht de organisatiegegevens van OLO opvragen. Het bevoegdGezag krijgt een XML waarin alle gegevens zijn opgenomen;
 • vrgDi01WijzigBevoegdGezag: met dit bericht kan het BevoegdGezag de aanvraag op naam van een ander BevoegdGezag zetten;
 • vrgDi01WijzigProcedure: met dit bericht kan het BevoegdGezag de procedure wijzigen. De aanvrager zal per mail op de hoogte worden gebracht;
 • vrgDi01WijzigStatus: met dit bericht kan het BevoegdGezag de status van het bericht wijzigen. De aanvrager zal per mail op de hoogte worden gebracht.

Statuscode

1 ontvangen (basis status)
2 In behandeling
3 Aanvulling gevraagd
4 Aanhouden beslissing
5 Ontwerpbesluit
6 Beschikking
7 OLO Dossier gesloten
8 Gearchiveerd

Statusmeldingen veranderen de status van een dossier, maar starten geen routine op.

De volgende statussen worden niet verwerkt door Omgevingsloket online:

 • Status melding "1"
 • Status melding "3"
 • Status melding "8"

In StUf 3.11 en 3.12 is er een apart bericht "Aanvragen aanvulling". Dit bericht wijzigt de status naar "Aanvulling gevraagd" en start de routine op.

StUF-LVO 3.12 inclusief instructie (zip, 198 kB)