Effecten van wijzigingen in omgevingsloket op StUF-LVO 3.05, 3.11 en 3.12

Hierbij een overzicht van de functionele wijzigingen die in release 2.10 en release 2.9 van Omgevingsloket online zijn doorgevoerd. En de invloed die dit heeft op de verschillende StUF-LVO versies.

StUF-LVO 3.12 is ook gewijzigd door aanpassingen in de onderliggende StUF lagen, patch 13 van StUF-BG/Zkn is doorgevoerd.

Wijzigingen release 2.10 (oktober 2014)

Hieronder het overzicht van de wijzigingen in release 2.10 per 1 oktober 2014. En de invloed die dit heeft op de verschillende StUF-LVO versies.

Effecten van wijzigingen in omgevingsloket op StUF-LVO 3.05, 3.11 en 3.12

Beschrijving wijziging

Effect op StUF-LVO 3.05

Effect op StUF-LVO 3.11

Effect op StUF-LVO 3.12

Aanvraagformulier gesloten
bodemenergiesystemen

Spf factor moet worden opgevoerd als decimaal
getal

Dit gegeven zit niet in aanbiedingsbericht.

Dit gegeven zit niet in aanbiedingsbericht

In aanbiedingsbericht wordt alleen het hele getal weergegeven in veld <Energie-rendementSPF> .

Aanvraagformulier
brandveilig gebruik gebouwen, zowel melding- als aanvraagformulier

er wordt 1 vraag en een toelichtingsveld aan het formulier toegevoegd. Onder kopje seizoensgebonden
gebruik.

Toegevoegd:

- Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik
worden genomen.

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname


Het formulier wordt getoond in
aanbiedingsbericht, in de groep Groep:
"GEBRUIKSeizoens-gebondentijdelijk"

De datum met bijbehorende toelichting wordt niet getoond in aanbiedingsbericht.


Het formulier wordt getoond in
aanbiedingsbericht, in de groep Groep:
"GEBRUIKSeizoens-gebondentijdelijk"

De datum met bijbehorende toelichting wordt niet getoond in aanbiedingsbericht.


Het formulier wordt getoond in
aanbiedingsbericht, in de groep Groep:
"GEBRUIKSeizoens-gebondentijdelijk"

De datum met bijbehorende toelichting wordt niet getoond in aanbiedingsbericht.

Aanvraagformulier OBM, Categorienummers aangepast en toegevoegd. geen effect, keuze opties activiteiten worden niet getoond activiteiten worden getoond in veld (LVO:activiteitenKeuze)

activiteiten worden getoond in veld (LVO:activiteiten-Keuze) en andere opties worden getoond in (<LVO:Activiteiten-Keuze
ActiviteitenInstallatie-Voeding>,

<LVO:Activiteiten-Keuze
Activiteiten
HandelingenMortel>,

<LVO:Activiteiten-Keuze
Dierenaantallen>)

Berichtfout:

bij aanvraag eigen organisatie, tonen "-"achter KvK nummer

veld handels-Registernummer wordt leeggelaten.

bij eigen organisatie is waarde "O" ingevuld veld BG:vestiging.

In veld BG:vestigingsNummer
"no value" getoond.

bij eigen organisatie is waarde "O" ingevuld veld BG:vestiging.

In veld BG:vestigingsNummer
"no value" getoond.

Herstel van fout "weergave gemachtigde gegevens" Herstel fout: De gemachtigde gegevens van een buitenlands account worden weergegeven Geen effect. De gegevens staan al in aanbiedingsbericht. Geen effect. De gegevens staan al in aanbiedingsbericht.

Overzicht wijzigingen

Hieronder een overzicht van de functionele wijzigingen die in release 2.9 van Omgevingsloket online zijn doorgevoerd. En de invloed die dit heeft op de verschillende StUF-LVO versies.

Effecten van wijzigingen in omgevingsloket op StUF-LVO 3.05, 3.11 en 3.12

Beschrijving wijziging

Effect op StUF-LVO 3.05

Effect op StUF-LVO 3.11

Effect op StUF-LVO 3.12

2.9.1 Oktober 2013

Voldoen aan Nieuw Handelregister, vestigingsnummer is niet meer KvK+4 getallen. eHerkenningstelsel 1.5. KvK en vestigingsnummer wordt in formulieren gevraagd.

Geen wijziging in het XML- bericht.
Achter de tag BG:kvk-vestigingsnummer wordt het vestigingsnummer volgens NHR vermeld. Dit is een ander nummer dan voorheen werd vermeld.
Het KvKnummer wordt vermeld achter de tag BG: handelsregisternummer.

zie uitwerking

geen wijziging in het XML- bericht.
achter de tag BG:kvk-vestigingsnummer wordt het vestigingsnummer volgens NHR vermeld. Dit is een ander nummer dan voorheen werd vermeld.
geen vermelding KvKnummer in bericht.

zie uitwerking

Het Kvk nummer en het vestigingsnummer wordt in xml bericht getoond.

zie uitwerking

Wijziging werkzaamheid "GSM antenne plaatsen" in "Antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie plaatsen"

De nieuwe naam wordt gemeld in bericht als werkzaamheid.

De nieuwe naam wordt gemeld in bericht als werkzaamheid.

De nieuwe naam wordt gemeld in bericht als werkzaamheid.

Wijzigingsbesluit Bodem-energiesystemen in Omgevingsloket online.

Er worden twee nieuwe onderdelen en werkzaamheden toegevoegd

Er is een meldingplichtig onderdeel "realiseren bodemenergiesysteem".

Er is een vergunningplichtig onderdeel "OBM buiten inrichtingen" dat soms nodig is.

Meldingplicht wordt als volgt getoond;

<LVO:werkzaamheid> <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen </LVO:soort>

<LVO:onderdeel> <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem bu</LVO:soort>
<LVO:plichtStatus> Meldingsplicht </LVO:plichtStatus>

Vergunningplicht OBM wordt als volgt getoond;

<LVO: werkzaamheid> <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen </LVO:soort>

<LVO:onderdeel> <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem bu </LVO:soort> <LVO:plichtStatus> Vergunningsplicht </LVO:plichtStatus>

voorbeeldbericht meldingsplicht 305 (pdf, 76 kB)

voorbeeldbericht vergunningplicht 305 (pdf, 76 kB)

Er is een meldingplichtig onderdeel "realiseren bodemenergiesysteem".

Er is een vergunningplichtig onderdeel "OBM buiten inrichtingen" dat soms nodig is.

Meldingplicht wordt als volgt getoond;

<LVO:werkzaamheid <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen</LVO:soort> - <LVO:onderdeel> <LVO:soort> Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen </LVO:soort> <LVO:toelichting> Realiseren van een gesloten bodem-energie-systeem buiten inrichtingen - Melding aanleg gesloten bodem-energiesysteem buiten inrichtingen </LVO:toelichting> <LVO:plichtStatus> Meldingsplicht </LVO:plichtStatus> - <StUF:extraElementen> <StUF:extraElement naam="nieuwe-werkzaamheid"> LET OP, NIEUWE WERKZAAMHEID </StUF:extraElement>

Vergunningplicht OBM wordt als volgt getoond;

LVO: werkzaamheid <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen </LVO:soort> - <LVO:onderdeel> < <LVO:soort> Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen </LVO:soort> <LVO:toelichting> Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen </LVO:toelichting> <LVO:plichtStatus> Vergunningsplicht </LVO:plichtStatus> - <StUF:extraElementen> <StUF:extraElement naam="nieuwe-werkzaamheid">LET OP, NIEUWE WERKZAAMHEID </StUF:extraElement>

Voorbeeldbericht:

Melding StUF-lvo 3.11 (pdf, 96 kB)

vergunning StUF-lvo 3.11 (pdf, 89 kB)

Er is een meldingplichtig onderdeel "realiseren bodem-energiesysteem".

Er is een vergunningplichtig onderdeel "OBM buiten inrichtingen" dat soms nodig is.

De inhoud van het formulier wordt weergegeven.

Meldingplicht wordt als volgt getoond;

<LVO:werkzaamheid <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen </LVO:soort> - <LVO:onderdeel> <LVO:soort> Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen </LVO:soort> <LVO:toelichting> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen - Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen </LVO:toelichting> <LVO:plichtStatus> Meldingsplicht </LVO:plichtStatus>

hierna wordt het gehele formulier getoond.

Vergunningplicht OBM wordt als volgt getoond;

<LVO: werkzaamheid <LVO:soort> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen </LVO:soort> - <LVO:onderdeel> <LVO:soort> Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen </LVO:soort> <LVO:toelichting> Realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergie-systeem buiten inrichtingen </LVO:toelichting> <LVO:plichtStatus> Vergunningsplicht </LVO:plichtStatus>

Voorbeeldbericht:

Melding StUF-lvo 3.12 (pdf, 96 kB)

OBMvergunning StUF-lvo 3.12 (pdf, 90 kB)

hierna wordt het gehele formulier getoond.

Vervanging tekst "personen" door "wooneenheden" bij brandveilig gebruik
Actualiseren verwijzingen Bouwbesluit 2012

Formulier ‘Bouwwerk Brandveilig gebruiken' is gewijzigd

Achter de Tag <LVO: Melding Situaties Algemeen> komt gewijzigde tekst.

Achter de Tag <LVO: Melding Situaties Algemeen> komt gewijzigde tekst.

Achter de Tag <LVO: Melding Situaties Algemeen> komt gewijzigde tekst.

Brandveiliggebruik, tijdelijk bouwwerk,
formulier gelijk maken aan bouwformulier in deze rubriek,
uitvraag in jaren en maanden.
Van een vraag naar twee vragen.

In aanbiedingsbericht wordt
alleen het aantal jaar
weergeven.
In aanbiedingsbericht wordt
alleen het aantal jaar
weergegeven.

In aanbiedingsbericht wordt aantal jaar en aantal maanden weergegeven voor tijdelijk gebruik.

Handelen in strijd met Ruimtelijke ordening

formulier gelijk maken aan bouw-formulier in deze rubriek,
uitvraag in jaren en maanden.
Van een vraag naar twee vragen.

In aanbiedingsbericht wordt
alleen het aantal jaar
weergegeven.
In aanbiedingsbericht wordt
alleen het aantal jaar
weergegeven.
In aanbiedingsbericht wordt aantal jaar en aantal maanden weergegeven voor tijdelijk gebruik.

Systematiek melden "agrarische" lozing gewijzigd

Twee meldingsformulieren zijn vervallen.

Geen effect, twee onderdelen worden niet meer getoond.

Geen effect, twee onderdelen worden niet meer getoond.

Geen effect, twee onderdelen worden niet meer getoond.

Gebruik van rijkswaterstaat-werken: wijzigigen van het Waterbesluit en de Waterregeling

Geen effect op xml-bericht

Geen effect op xml-bericht

Geen effect op xml-bericht

Wijziging van de modelkeur

naamgeving van werkzaamheden verandert, twee werkzaamheden vervallen en er komen drie werkzaamheden bij. Er wordt geen formulierinhoud in 3.05 bericht meegegeven.
Zie matrix (xls, 133 kB) voor namen van werkzaamheid en onderdeel.

Naamgeving van werkzaamheden verandert, twee werkzaamheden vervallen en er komen drie werkzaamheden bij.

Zie matrix (xls, 133 kB) voor naam van werkzaamheid en onderdeel.

De werkzaamheden en onderdelen worden getoond, Nieuw formulier wordt geheel getoond.

Zie matrix (xls, 133 kB) voor naam van werkzaamheid en onderdeel.

Wijziging indienings-vereisten omgevings-vergunning bouwen

Geen aanpassingen in formulieren wel andere bijlagentypen.

Geen aanpassingen in formulieren wel andere bijlagentypen.

Geen aanpassingen in formulieren wel andere bijlagentypen.

Uitbreiding formulier OBM met nieuwe activiteiten.

Naam van werkzaamheid is niet gewijzigd, onderdeelnaam is niet veranderd

Geen effect op berichtenverkeer. geen categorie opgenomen in bericht.

OBM categorie wordt weergegeven als variabele en staat in bericht. "activiteitenkeuze"

OBM categorie wordt weergegeven als variabele en staat in bericht. "activiteitenkeuze"

Specificatie termijn sloopmelding
sloopmelding formulier 2.9 (pdf, 86 kB)

Er zijn vragen toegevoegd, maar deze komen niet in bericht mee.
aanbiedingsbericht_305 (pdf, 77 kB)

Er zijn vragen toegevoegd, maar deze komen niet in bericht mee.
aanbiedingsbericht_311 (pdf, 92 kB)

Er zijn drie vragen toegevoegd en deze komen in bericht mee.
aanbiedingsbericht_312 (pdf, 93 kB)

Datumveld verplicht in sloopmeldings-formulier

Geen effect; vraag wordt niet getoond.

Antwoord wordt altijd getoond.

Antwoord wordt altijd getoond.

Sloopmelding verklaring asbest vrij of asbest-inventarisatie; alleen aanpassing in toelichting bij bijlage

Geen effect.

Geen effect.

Geen effect.

Indiening bijlagen met spaties in bestandsnaam

Bijlagenamen worden voorzien van underscores, de orginele bestandsnaam wordt ook getoond.

Bijlagenamen worden voorzien van underscores, de orginele bestandsnaam wordt ook getoond.

Bijlagenamen worden voorzien van underscores, de orginele bestandsnaam wordt ook getoond.

Validatie Geen validatie

Validatie, wijkt af voor: overig bouwwerk bouwen en aanvraag voor eigen organisatie

Meer informatie

Validatie, wijkt af voor: overig bouwwerk bouwen en aanvraag voor eigen organisatie

Meer informatie

Fout: Niet alle kolommen van tabel bij rubriek afvalwater vallen weg.

Tabel is niet in bericht opgenomen.

Tabel wordt juist weergegeven.

Tabel wordt geheel weergegeven.