Veranderingen in berichten

Versie 2.11.3 ondersteunt StuF berichten in 3.05, 3.11 en 3.12. Hierin wijzigt niets.

In versie 2.11.3 wordt een extra validatie/voorwaarde toegevoegd bij het verwerken van de binnenkomende berichten.

In de huidige situatie kunnen de uitvoerders (behandeldiensten of bevoegd gezagen) via de inkomende berichten ‘staDi01VoegStatusToe’ (StUF-versie 3.05) of ‘vrgDi01WijzigStatus’ (StUF-versies 3.11 en 3.12) ook de status van een conceptaanvraag wijzigen als de aanvraag is opengesteld.

Hierdoor kan een bevoegd gezag een conceptaanvraag in bijvoorbeeld de status ‘In behandeling’ zetten, wat niet de bedoeling is. Daarom wordt er een extra validatie toegevoegd aan de afhandeling van deze statuswijzigingberichten.

De toegevoegde validatie controleert of de aanvraag niet in de status ‘Concept’ staat. Als het niet een conceptaanvraag betreft wordt er doorgegaan. Gaat het wel om een conceptaanvraag dan wordt het verzoek om de status te wijzigen niet doorgevoerd. In plaats daarvan wordt in het antwoordbericht als response gegeven:

“De status van aanvraag [Aanvraagnummer] mag niet gewijzigd worden, omdat het een conceptaanvraag betreft.”