Veranderingen in berichten

Versie 2.11.4 ondersteunt drie koppelvlakken op basis van StUF. STuF-LVO 3.05, 3.11 en 3.12. Hierin wijzigt niets.

foutherstel

In StUF-LVO 3.05 is een fout hersteld in omgevingsloket versie 2.11.4;

  • . Het bericht: 'Indienen aanvraag' bevatte voor het onderdeel bouwen vanaf versie 2.11.2 geen gegevens meer.

inhoudelijke wijzigingen

1. Het formulier OBM is aangepast, er zijn nieuwe keuze categorieën.

Effect op koppelvlak StUF-LVO 3.05;

  • Geen effect. In berichten op basis van StUF-LVO 3.05 wordt alleen getoond dat er een aanvraag word aangeboden voor een OBM.

Effect op koppelvlak StUF-LVO 3.11 en 3.12;

  • de gekozen activiteiten worden getoond achter de tag <LVO:ActiviteitenKeuze>
    onder de tag <LVO:BOMactiviteiten>

2. Het formulier voor aanvragen natuurvergunning is voorzien van tijdmechanisme.

Wanneer de Wet natuurbescherming van kracht wordt (datum nog niet bekend) dan wordt vraagstelling in formulier anders.

Effect op alle koppelvlakken;

  • Twee vervallen vragen worden niet meer zichtbaar wanneer nieuwe wet van kracht wordt.

3. Het formulier Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten. Er zijn 7 nieuwe vragen toegevoegd.

Effect op alle koppelvlakken;

  • De nieuwe vragen worden niet getoond in de aanbiedingsberichten.

4. Het formulier voor aanvragen milieu is aangepast. In diverse milieurubrieken zijn vragen gewijzigd.

Effect op alle koppelvlakken;

  • Geen. Er is geen effect op de koppelvlakken omdat de inhoud van de rubrieken wordt niet wordt getoond in een aanbiedingsbericht.