Versie 2.11.1 (8 april 2015)

Versie 2.11.1 van Omgevingsloket online is op 8 april 2015 op de productie-omgeving geplaatst (www.omgevingsloket.nl).

In deze release-informatie vindt u alle wijzigingen van versie 2.11.1 van Omgevingsloket online. De wijzigingen zijn kort omschreven, zodat u als behandelende overheid weet wat u kunt verwachten. Zo kunt u op basis van deze informatie een eerste inschatting maken van de invloed van de wijzigingen voor uw eigen werkproces en informatiesystemen.