Veranderingen in berichten

In 2015 zal geen nieuwe StUF-LVO versie worden uitgebracht. De ondersteunde versies blijven 3.05, 3.11 en 3.12. De verwachting is dat niet eerder dan bij de invoering van Olo3 een nieuwe StUF-LVO versie wordt uitgebracht.

In versie 2.11.1 wijzigt een aantal berichten in STUF versie 3.11 en 3.12.

Toevoegen wie is bevoegd gezag

Wanneer een behandeldienst een XML Aanbieden Aanvraag ontvangt (omdat het bevoegd gezag hen als behandeldienst heeft ingesteld), dan wordt in dit bericht niet vermeld wie het bevoegd gezag is.

Met release 2.11.1 wordt in het StUF 3.11 en 3.12 XML-bericht ‘Aanbieden aanvraag’ en het bericht ‘LeverenAanvraag’ een veld opgenomen waarin de ‘organisatieId’ van het bevoegd gezag vermeld wordt. De ‘organisatieId’ van het bevoegd gezag wordt opgenomen bij de LVO:object (StUF:entiteittype="VRG"); deze komt dan in de tag tussen de gegevens van de bijlagen en locatie te staan. Voorbeeld:

OrganisatieID

Berichten die samenhangen met aanvraag voor mijn organisatie

Bij bericht “intrekken aanvraag” en “verwijderen aanvraag voor mijn organisatie” wordt in versie 2.10 in plaats van het vestigingsnummer een streepje gezet. Daardoor was het bericht niet valide en kon het niet worden verwerkt. In versie 2.11.1 wordt dit veld gevuld met “geenWaarde” hierdoor is het bericht valide en kan het worden verwerkt. In 2.10 was dit wel al gewijzigd voor indienen van een aanvraag, maar nog niet voor intrekken of verwijderen aanvraag voor eigen organisatie.

Geen nieuwe berichten bij taak behandeling overdragen aan nieuwe organisatie

Deze nieuwe taak kan niet via een backoffice worden aangestuurd maar moet rechtstreeks in het loket worden gekozen. Voor de taak is er geen inkomend bericht mogelijk. Wanneer de taak is geselecteerd, krijgt de behandelende organisatie alle berichten die anders naar het bevoegd gezag zouden gaan. Dit is gelijk aan de aanvragen die automatisch via overdragen aan behandeldienst zijn overgegaan.