Versie 2.12.1 (29 juni 2016)

In 2016 is er een nieuwe release van Omgevings­loket online, versie 2.12. Deze release wordt gefaseerd uitgevoerd.

In deze release-informatie vindt u alle wijzigingen van versie 2.12.1 van Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). De wijzigingen zijn kort omschreven, zodat u als behandelende overheid weet wat u kunt verwachten. Zo kunt u op basis van deze informatie een eerste inschatting maken van de invloed van de wijzigingen voor uw eigen werkproces en informatiesystemen.